Herediter Nonpolipozis Kolorektal Kanser Ailesi [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 1995; 5(1): 78-82 | DOI: 10.5222/terh.1995.52499  

Herediter Nonpolipozis Kolorektal Kanser Ailesi

Emin Yeğinboy1, Mehmet Emin Büyükerkmen1, Ümit Bayol2, Cezmi Karaca3, Atilla Çökmez4
1SSK Afyon Hastanesi Genel Cerrahi Servisi
2SSK Tepecik Hastanesi Patoloji Lab, İzmir
3SSK Tepecik Hastanesi 3. Cerrahi Kliniği, İzmir
4Atatürk Devlet Hastanesi 1. Cerrahi Kliniği, İzmir

Herediter nonpolipoid kolorektal karsinomlar ( HNPCC) otozomal dominant kalıtım sonucu ortaya çıkmaktadırlar. Retrospektif olarak değerlendirdiğimiz bir ailede aynı ebeveynlerden olma beş kardeşten üçünde kolon kanseri gelişmiştir. Olgular arasında birinci derecede akrabalık görülmesi, 2'sinin proksimal kolonda yer alması, ortaya çıkış yaşı ortalamasmm 34 olması ile HNPCC kriterlerine uyum göstermektedir. HNPCC aüelerinde birinci derece akrabalıkta malinite riskinin yüksek olması, bireylerin 25 yaşından itibaren yaşam boyu sürecek bir izlem programına alınmalarını gerektirmektedir.

Anahtar Kelimeler: Aile anamnezi, Ailevi Kolon Kanseri.


A Family With Hereditary Nonpolipoid Colocteral Carcinoma

Emin Yeğinboy1, Mehmet Emin Büyükerkmen1, Ümit Bayol2, Cezmi Karaca3, Atilla Çökmez4
1SSK Afyon Hastanesi Genel Cerrahi Servisi
2SSK Tepecik Hastanesi Patoloji Lab, İzmir
3SSK Tepecik Hastanesi 3. Cerrahi Kliniği, İzmir
4Atatürk Devlet Hastanesi 1. Cerrahi Kliniği, İzmir

Hereditary Nonpolipoid Colorectal Carcinoma (HNPCC) is tranmissed with autosomal dominant inheritance. In a turkish family, 3 of 5 siblings had colon carcinoma. The development of cancers was in first-degree relatives, the mean age 34 years, predominance of proximal colonic cancer without antecedent polyposis. These criterias were compatible with HNPCC criterias. Screening should be initiated at the age of 25 and continued during the whole life of the every member of these families.

Keywords: Familial Colonic Cancer, Familiality, Family History, Lynch Syndrome


Emin Yeğinboy, Mehmet Emin Büyükerkmen, Ümit Bayol, Cezmi Karaca, Atilla Çökmez. A Family With Hereditary Nonpolipoid Colocteral Carcinoma. Tepecik Eğit Hast Derg. 1995; 5(1): 78-82


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı indir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google ScholarCopyright © 2019 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi. Tüm Hakları Saklıdır.
Lookus & OnlineMakale