Morbid Obezite ve Cerrahi Tedavisi [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2005; 15(3): 139-153 | DOI: 10.5222/terh.2005.52893  

Morbid Obezite ve Cerrahi Tedavisi

Yılmaz Güler1, Aslan Sakarya1
Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Manisa

Obezite, erişkin nüfusun büyük bir kısmını ilgilendiren (toplam yetişkin nüfusun yaklaşık dörtte biri) ve özellikle çevresel faktörler ve yeme alışkanlıklarına bağlı olarak sıklığı giderek artmakta olan bir hastalıktır. Özellikle diyabet, kardiyovasküler hastalıklar ve hipertansiyon başta olmak üzere, obezitenin birçok sistemik komorbiditeye neden olduğu bilinmektedir. Çok çeşitli diyet ve egzersiz programları, kalorik kısıtlama ve medikal tedavi yöntemleri tedavide uygulanmasına rağmen, özellikle morbid obezlerde tek başına bu yöntemler başarısızlıkla sonuçlanmakta ve büyük mali harcamalara neden olmaktadır. Cerrahi tedavi uygulanan morbid obezlerde belli bir süre kilo redüksiyonu sağlanmasına rağmen, yöntem farketmeksizin, cerrahi tedavi sonrası kalorik kısıtlama ve egzersiz programlarını düzenli olarak gerçekleştirmeyen hastaların, belli süreler içinde tekrar eski kilolarına döndükleri görülmüştür. Bu nedenle, cerrahi tedavi yöntemlerinin spesifik komplikasyonlarının azaltılması dışında, kilo verilmesi yönünden başarılı olabilmesi multidisipliner bir yaklaşım gerektirir. Uygulanacak cerrahi yöntem içinse hastanın diyet alışkanlıkları ve mevcut komorbid hastalıkları göz önünde bulundurularak seçim yapılmalı ve genel olarak komplikasyon oranları daha düşük olan laparoskopik yöntemler ilk tercihler olmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Morbid obezite, komplikasyon, cerrahi


Morbid Obesity and Surgical Treatment

Yılmaz Güler1, Aslan Sakarya1
Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Manisa

Obesity is a disease seen with increasing freguency due to environmental and behavioural factors and is a concern of almost one-fourth of the adult population. Systemic diseases like diabetes, cardiovascular disease and hypertension are known to accompany. Various diet and exereise programs, restriction of calories and other medical therapy methods when used alone are ineffective and costily, especially in morbidly obese patients. Surgery for morbid obesity results with reduetion of weight for a period of time, but no matter which surgical method is used, the patients who discontinue their exercise programs and caloric restriction return to their previous weights. To overeome this, a multidisciplinary approach is needed. As to the surgical methods, dietary behaviours and comorbid diseases of the patients should be considered and laparoscopic methods with less complication risks should be preferred.

Keywords: Morbid obesity, complication, surgery


Yılmaz Güler, Aslan Sakarya. Morbid Obesity and Surgical Treatment. Tepecik Eğit Hast Derg. 2005; 15(3): 139-153


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı indir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google ScholarCopyright © 2019 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi. Tüm Hakları Saklıdır.
Lookus & OnlineMakale