Laringeal Maske Ve Endotrakeal Entübasyonun Komplikasyonlar Yönünden Karşılaştırılması [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 1999; 9(2): 72-80 | DOI: 10.5222/terh.1999.53685  

Laringeal Maske Ve Endotrakeal Entübasyonun Komplikasyonlar Yönünden Karşılaştırılması

Yasemin Eryılmaz1, Ayşegül Ceyhan1, Alp Alptekin1, Özgül Turgut1, Meltem Bababalım1, Nurten Ünal1
Ankara Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Ankara

AMAÇ: Çalışmamızda havayolu sağlamada yeni bir yöntem olan laringeal maske (LM)'yi erken postoperatif devredeki komplikasyonlar açısından endotrakeal tüp (ET) ile karşılaştırdık. GEREÇ VE YÖNTEM: ASA I-II grubuna giren, yaşları 19-70 arasmda değişen, elektif operasyon geçirecek, genel cerrahi, kadın-doğum, üroloji ve ortopedi kliniklerindeki 40 hasta çalışmaya alındı. Hastalar rastgele 2 gruba ayrıldı. Fentanil, propofol ve vekuronyum endüksiyonunu takiben 1. gruba LM (s=20) takıldı. 2. gruba endotrakeal entübasyon (EE) (s=20) yapıldı. Anestezi devamı 02+N20+ izofluran ile sağlandı. Operasyon bitiminde, 0.03 mg/kg neostigmin ve 0.015 mg/kg atropin sülfat ile dekürarizason sağlandı. Tüm koruyucu refleksleri geri dönen, kas tonusu yerine gelen, kendiliğinden soluyan hastalarda, 1. grupta LM çıkarıldı, 2. grupta ekstübasyon yapıldı. Hastalar hemen uyarımca öksürük, nefesini tutma, kusma, boğaz ağrısı ve ses fonksiyonları açısından; ameliyattan 1 saat sonra kusma, boğaz ağrısı ve ses fonksiyonları açısından 6 ve 24 saat sonra ise boğaz ağrısı ve ses fonksiyonlarına etkisi açısından değerlendirildiler. BULGULAR: Öksürük ve nefes tutma EE grubunda daha fazla görüldü. Boğaz ağrısı ve ses fonksiyon bozukluğu LM grubumda daha az görüldü. SONUÇLAR: LM'nin özellikle mesleği gereği ses fonksiyonları önemli olan kişilerde seçilmesi gereken güvenli bir yöntem olduğu kanısına varıldı.

Anahtar Kelimeler: Zor entübasyon


Comparison of The Complications With Laryngeal Mask And Endotracheal Intubation

Yasemin Eryılmaz1, Ayşegül Ceyhan1, Alp Alptekin1, Özgül Turgut1, Meltem Bababalım1, Nurten Ünal1
Ankara Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Ankara

In our study, we compared the laryngeal mask (LM) with tracheal tube (TT), according to their effect on vocal functions, frequency of sore throat and early postoperative complications. Forty ASA I-II patients aged between 19-70 years, undergoing elective operations on general surgery, gynecology, urology and orthopedics were included in our study. Patients were di- vided into two randomized groups. Following fentanyl, propofol, vecuronium bromide induction, LM was inserted in the first group (n-20), Second group (n-20) was intubated using tracheal tube. After termination of the operation decurarisation was established using 0.03 mg/kg neostigmin and 0.015 mg/kg atropine sulfate among the patients in whom swallow reflexes, muscular tonicity returned, and who breathed spontaneously, LM was removed in the first group, and the second group was extubated. The patients were assessed for coughing, breath holding, vomiting, sore throat, vocal cord functions immediately after recovering from anaesthesia; for vomiting, sore throat and vocal cord functions 60 minpostoperatively, for sore throat and vocal functions after 6 and 24 hours postoperatively. Complications such as coughing and breath-holding were found more frequenctin the TT group. LM caused sore throat and vocal dysfunction less frequenfly than TT. As a result, we concluded that LM, which causes less complications than TT, would be a convenient method in selected cases and may be routinely used.

Keywords: Difficult intubation.


Yasemin Eryılmaz, Ayşegül Ceyhan, Alp Alptekin, Özgül Turgut, Meltem Bababalım, Nurten Ünal. Comparison of The Complications With Laryngeal Mask And Endotracheal Intubation. Tepecik Eğit Hast Derg. 1999; 9(2): 72-80


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google ScholarCopyright © 2019 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi. Tüm Hakları Saklıdır.
Lookus & OnlineMakale