Makromastide Yeni Bir Kavram: Meme Hacim Katsayısı (Mhk) [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2010; 20(2): 57-62 | DOI: 10.5222/terh.2010.53896  

Makromastide Yeni Bir Kavram: Meme Hacim Katsayısı (Mhk)

Ragıp Kayar1, Murat Çobanoğlu1, Mustafa Emiroğlu1, Osman Güngör1, Semra Salimoğlu1, Metin Karadeniz1
Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1.Cerrahi Kliniği, İzmir

AMAÇ: Klinik ve gerçek meme hacminin vücut kitle indeksinden (VKİ) ne ölçüde etkilendiğini araştırmak. GEREÇ VE YÖNTEM: Meme hacmi ve VKİ ilişkisi, ölçülen hacmi VKİ'ne bölmekle elde edilen sayıya "Meme Hacim Katsayısı" (MHK) adı verilerek incelendi. Çalışma üç bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde 352 sağlıklı kadın memesinin MHK ve VKİ ilişkisini araştırılmıştır. İkinci bölümde 968 sağlıklı kadın memesinde ayni ilişki incelendi. Üçüncü bölümde makromasti nedeniyle küçültme yapılan 99 memede gerçek meme hacmi (spesimen ağırlığı ve ameliyat sonrası ölçülen meme hacmi toplamı) ile VKİ ilişkisi değerlendirildi. BULGULAR: İlk çalışmada 700, 1000 ve 1500 mi. lik memeler için bulunan MHK ortalaması, sırasıyla 25. 35 ve 50 iken ikinci çalışmada bu rakamlar sırasıyla 24, 32 ve 50 olarak bulundu. Üçüncü çalışmada ise 700ml için değerlendirme yapılamazken, 1000 ml lik meme hacmi için MHK 30, 1200 ml için 40 ve 1500 ml için 50 olarak bulundu. SONUÇ: Ancak, ilk sonuçlar MHK ve meme büyüklüğünün doğrudan ölçüm rakamlarına göre daha güvenilir bir veri olabileceğini göstermektedir. Meme Hacim Katsayısının meme büyüklüğünü ölçen yansız bir kriter haline gelebilmesi için total mastektomi yapılan hastalarda spesimen hacminin ölçülmesi ve VKİ ile ilişkisini ileriye dönük ve yeterli sayıda hastada değerlendiren çalışmalara gereksinim vardır.

Anahtar Kelimeler: Büyük Meme, Groşsman-Roudner Disk Yöntemi, Makromasti, Meme Hacmi, Meme Hacim Ölçümü


A New Consept In Macromastia: Breast Volome Coefficient

Ragıp Kayar1, Murat Çobanoğlu1, Mustafa Emiroğlu1, Osman Güngör1, Semra Salimoğlu1, Metin Karadeniz1
Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1.Cerrahi Kliniği, İzmir

AIM: To search the impact of body mass index (BMI) upon breast volume. MATERIAL AND METHOD: The impact of BMI on breast volume was evaluated by using a new coeffıcient: Breast volume coeffıcient (BVC) was calculated by dividing measured breast volume to BMI. Our study has three parts: first on the 352 healthy breasts, second on another 968 healthy breasts measured breast volumes were correlated by BMI. Third study was on 99 breasts of patients undergoing reduction mammaplasty. These patients's breast volume was calculated by adding specimen weight to postoperative measured breast volume. Calculated breast volume was named as trie breast volume. BVC values were correlated by true breast volumes in each case. All breast measurements were made by Grossman-Roudner Disc (GRD) method. FINDINGS: In fırst part of study, Average BVC vvas found as 25,35 and 50 for the breast volumes of 700.1000 and 1500 ml respectivelv. These figures were determined as 24,32 and 50 for the sam e breast volumes in the second part of the study. BVC could not be determined fort the breast volume of 700ml,but it was 30 for 1000 ml,40 for 1200 ml and 50 for 1500 ml and 60 for 2000 ml, in third part of the study. CONCLUSION: It seems that BVC is a new parameter to evaluate the degree of breast volume more objectivelv. But for a more clear understanding of its meaning, we need further and prospective studies calculating BVC from specimen volumes of total mastectomy patients.

Keywords: Breast Volume Measurement, Grossman-Roudner Disc Method, Macromastia Classification. Reduction Mammaplasty Indication


Ragıp Kayar, Murat Çobanoğlu, Mustafa Emiroğlu, Osman Güngör, Semra Salimoğlu, Metin Karadeniz. A New Consept In Macromastia: Breast Volome Coefficient. Tepecik Eğit Hast Derg. 2010; 20(2): 57-62


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı indir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google ScholarCopyright © 2019 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi. Tüm Hakları Saklıdır.
Lookus & OnlineMakale