Güncellenmiş Kılavuzlar Işığında Kalp Dışı Cerrahide Preoperatif Kardiyak Riskin Değerlendirilmesi ve Yönetimi [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2015; 25(1): 1-6 | DOI: 10.5222/terh.2015.001  

Güncellenmiş Kılavuzlar Işığında Kalp Dışı Cerrahide Preoperatif Kardiyak Riskin Değerlendirilmesi ve Yönetimi

Hüseyin DURSUN1, Oğuz Yüksel2
1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, İzmir
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Spor Hekimliği Anabilim Dalı

AMAÇ: Kalp dışı cerrahi, kardiyovasküler hastalığı olan veya kardiyovasküler hastalık açısından risk faktörleri bulunan hastalarda, mortalite ve morbidite açısından önemli bir risk oluşturmaktadır.
YÖNTEMLER: Güncel kılavuzlar bu hastaların kardiyolojik açıdan preoperatif değerlendirilmesine ve yönetimine odaklanmaktadır.
BULGULAR: Yakın zamanda yayınlanmış çalışmaların sonuçları ve özellikle DECREASE çalışmaları üzerindeki çelişkili yorumlar üzerine Avrupa Kardiyoloji Cemiyeti (ESC) ile Avrupa Anestezi Cemiyeti (ESA) ve Amerikan Kalp Birliği ile Cemiyeti (AHA/ACC) kılavuzlarını yenilemek gereği duymuşlardır.
SONUÇ: Bu derlemede 2014 yılında yenilenen kılavuzlar ışığında temel başlıklar vurgulanmaya çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Kalp dışı cerrahi, preoperatif kardiyak değerlendirme


Perioperative Cardiac Risk Evaluation and Management on Noncardiac Surgery in the Light of Updated Guidelines

Hüseyin DURSUN1, Oğuz Yüksel2
1Department Of Cardiology, Faculty Of Medicine, Dokuz Eylul University, Izmir, Turkey
2Department Of Sports Medicine, Faculty Of Medicine, Dokuz Eylul University, Izmir, Turkey

OBJECTIVE: Noncardiac surgery is an important risk factor for mortality and morbidity in patients with cardiovascular disease or patients with risk factors for cardiovascular disease.
METHODS: Current guidelines focus on the preoperative cardiac assessment and management of these patients.
RESULTS: Because of the results of recently published studies and conflicting comments on especially DECREASE studies, European Society of Cardiology (ESC) and European Society of Anaesthesiology (ESA) with the American Heart Association and American College of Cardiology (AHA / ACC) needed to update their guidelines.

CONCLUSION: In this review the basic topics will be tried to emphasized in the light of updated guididelines in 2014.

Keywords: Noncardiac surgery, preoperative cardiac evaluation


Hüseyin DURSUN, Oğuz Yüksel. Perioperative Cardiac Risk Evaluation and Management on Noncardiac Surgery in the Light of Updated Guidelines. Tepecik Eğit Hast Derg. 2015; 25(1): 1-6

Sorumlu Yazar: Hüseyin DURSUN, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı indir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google ScholarCopyright © 2019 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi. Tüm Hakları Saklıdır.
Lookus & OnlineMakale