Hastanede Yatan Kanser Hastalarının Birincil Bakıcıtarının Yasam Kalitesi, Anksiyete ve Depresyon Durumu [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2007; 17(3): 163-168 | DOI: 10.5222/terh.2007.54522  

Hastanede Yatan Kanser Hastalarının Birincil Bakıcıtarının Yasam Kalitesi, Anksiyete ve Depresyon Durumu

Sibel Eyigör1, Rüçhan Uslu2
1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Tülay Aktaş Onkoloji Hastanesi Destek Birimi, İzmir
2Tülay Aktaş Onkoloji Hastanesi Destek Birimi, Medikal Onkoloji Anabilim Dalı

Amaç: Hastanede yatan kanser hastalarının bakıcılarının yaşam kalitesi, anksiyete ve depresyon durumu ile ilgili çalışma sayısı sınırlıdır. Bu nedenle çalışmamızda, hastanede yatan kanser hastalarının, birincil bakıcılarının yaşam kalitesi, anksiyete ve depresyon durumunun değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Yöntem: 93 hastanede yatan kanser hastasının birincil bakıcıları çalışmaya alındı. Hastaların klinik özellikleri dosyalarından alındı. Hasta ve bakıcıların demografik verileri için sorgulama formu kullanıldı. Hastalık ile ilgili veriler dosyadan elde edildi. Birincil bakıcılar, kısa form 36 (KF36) ve Hastane Anksiyete Depresyon Ölçeği (HAD ölçeği) ile değerlendirildiler. Bulgular: Hastaların ortalama yaşı 50.28±14.88 yıl, bakıcı ortalama yaşı 43.80±13.60 yıl idi. KF36 ve HAD ölçeği skorları bakıcılarda etkilenmişti. Tanı sonrası geçen süre ile bakıcının KF36 fizik rol, yaşamsallık, ruh sağlığı, genel sağlık, duygusal rol ve sosyal alt skorları arasında negatif, HAD ölçeği skorları ile pozitif ilişki saptandı (p<0.05). Sonuç: Kanser tedavi programları, kanser hastalarının yanısıra birincil bakıcıların ruh sağlığı ve yaşam kalitesi yönünden izlemlerini de içermelidir.

Anahtar Kelimeler: Kanser, bakıcı, yaşam kalitesi, depresyon, anksiyete


Quality of Life, Anxiety and Depression Status in Primary Caregivers of Hospitalized Cancer Patients

Sibel Eyigör1, Rüçhan Uslu2
1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Tülay Aktaş Onkoloji Hastanesi Destek Birimi, İzmir
2Tülay Aktaş Onkoloji Hastanesi Destek Birimi, Medikal Onkoloji Anabilim Dalı

Aim: Limited research has been done on phychological status and quality of life of caregivers to hospitalized patients with cancer. This study examines anxiety, depression and quality of life in primary caregivers of hospitalized patients with cancer. Methods: Ninety-three hospitalized cancer patients and their 93 primary caregivers were included in this study. Patient and caregiver query form has been used to obtain demographical data. History of the disease has been extracted from the patient records. Quality of life was rated with the Short Form 36 (SF36) and mental health with the Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) for caregivers. Results: The mean age of the patients and the caregivers was 50.28±14.88 years and the caregivers was 43.80±13.60 years, respectively. SF36 subscores and HADS scores were affected in caregivers. Significant negative correlations were found between duration of the post diagnosis period and SF36 subscores of physical role, vitality, mentol health, general health, emotional role, social role and positive corelations w er e found between duration of the post diagnosis period and HADS scores (p<0.05). Conclusion: Findings from this study support that the current treatment programs for cancer patients should also include close monitoring of caregivers psychological health and quality of life.

Keywords: Cancer, caregiver, quality of life, depression, anxiety


Sibel Eyigör, Rüçhan Uslu. Quality of Life, Anxiety and Depression Status in Primary Caregivers of Hospitalized Cancer Patients. Tepecik Eğit Hast Derg. 2007; 17(3): 163-168


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (1 kere görüntülendi)
 (520 kere indirildi)Copyright © 2019 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi. Tüm Hakları Saklıdır.
Lookus & OnlineMakale