Ortotopik Üriner Diversiyonlu Hastada Dev Mesane Taşına Endoskopik Yaklaşım [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2020; 30(1): 100-103 | DOI: 10.5222/terh.2020.55706  

Ortotopik Üriner Diversiyonlu Hastada Dev Mesane Taşına Endoskopik Yaklaşım

Çağdaş Bildirici, Tufan Süelözgen, Yusuf Özlem İlbey
Sağlık Bilimleri Üniversitesi,tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği,i̇zmir,türkiye

Ortotopik diversiyon yapılan hastalarda üriner sistem taşı geç semptom olarak görülen komplikasyonlardandır. İnsidental tespit edilebildiği gibi dizüri, gros hematüri, inkontinans tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu, suprapubik ağrı gibi semptomlar verebilir. Tanıda kullanılan görüntüleme yöntemleri ve tedavi diğer taş hastalarına benzer olup ortotopik diversiyonlu hastalarının taş hastalığı açısından takibi ve uygun profilaksisi gereklidir. Bu yazıda kliniğimize başvuran 62 yaşında, 20 sene önce kasa invaziv mesane kanseri nedeni ile radikal sistoprostatektomi ve ortotopik diversiyon yapılan ve neobladderda yaklaşık 6 cm boyutlu taş olan hastanın tedavisini ele aldık.

Anahtar Kelimeler: Ortotopik üriner diversiyon, mesane taşı, sistolitotripsi


Endoscopic Approach to Giant Bladder Stone in Patient With Orthotopic Urinary Diversion

Çağdaş Bildirici, Tufan Süelözgen, Yusuf Özlem İlbey
Health Sciences University, Tepecik Training And Research Hospital, Urology Clinic, İzmir, Turkey

Urinary tract stone is a long term and rare complication in patients with orthotopic urinary diversion. It can be detected incidentally or it may cause symptoms such as dysuria, gross hematuria, incontinence, recurrent urinary tract infection and suprapubic pain. The imaging modalities used in diagnosis and treatment methods are similar to the other stone diseases and the patients with orthotopic diversion require close follow-up and appropriate prophylaxis with regard to stone disease. In this article, we evaluated the management of the 62-years-old patient who underwent radical cystoprostatectomy and orthotopic diversion due to muscle-invasive bladder cancer 20 years ago and reapplied to our clinic with symptoms of a 6 cm stone in neobladder.

Keywords: Orthotopic urinary diversion, bladder stone, cystolithotripsy


Çağdaş Bildirici, Tufan Süelözgen, Yusuf Özlem İlbey. Endoscopic Approach to Giant Bladder Stone in Patient With Orthotopic Urinary Diversion. Tepecik Eğit Hast Derg. 2020; 30(1): 100-103

Sorumlu Yazar: Çağdaş Bildirici, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (35 kere görüntülendi)
 (62 kere indirildi)Copyright © 2019 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi. Tüm Hakları Saklıdır.
Lookus & OnlineMakale