Radyus Distal Parçalı Kırıklarında Eksternal Fîksatör Uygulamalarımız [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2001; 11(1): 26-31 | DOI: 10.5222/terh.2001.56055  

Radyus Distal Parçalı Kırıklarında Eksternal Fîksatör Uygulamalarımız

Cemil Kayalı1, Ahmet Eren1, Haluk Ağuş1
1SSK Tepecik Eğitim Hastanesi II. Ortepedi ve Travmatoloji Kliniği İZMİR
2SSK Tepecik Eğitim Hastanesi II. Ortepedi ve Travmatoloji Kliniği İZMİR
3SSK Tepecik Eğitim Hastanesi II. Ortepedi ve Travmatoloji Kliniği İZMİR

AMAÇ: Eksternal fiksatör uygulanan parçalı distal radyus kırıklı olgularımızın geç dönemde kilinik ve radyolojik sonuçları incelendi. GEREÇ ve YÖNTEM: 1992 - 1997 yılları arasında kliniğimize başvuran parçalı radyus distal kırıklı olgularımızdan izlenimi yapabildiğimiz 20 hastanın 22 el bileği klinik olarak Gartland ve Werley'in puanlama sistemi, radyolojik olarak ise Scheck kriterlerine gere değerlendirildiler. Ortalama izlem süremiz 47 ay (35-72), ortalama hasta yaşı 57 yıl (19-80) idi. Olgularımızın onüçü erkek (%65), yedisi bayan idi (%35). Olgularımızın tümünde Frykman tip VII ve tip VIII kırıkları vardı. BULGULAR: Klinik olarak onbeş olguda çok iyi (%68), beş olguda iyi (%22) ve iki olguda kötü sonuç (%10) sonuç elde edildi. Radyolojik olarak ise, radyal uzunluk ve radyal açı için %100 yeterli sonuç ede edilmesine karşm, volar tüt için % 78 yeterli sonuç elde edilmiştir. SONUÇ: Radyus distal parçalı kırıklarında eksternai fiksatörün başarı bir tedavi seçeneği olduğu görüşündeyiz.

Anahtar Kelimeler: Colles kırığı, Dış Tespit


Results of External Fixation Treatment in Comminuted Fractures of Distal Radius

Cemil Kayalı1, Ahmet Eren1, Haluk Ağuş1
1SSK Tepecik Eğitim Hastanesi II. Ortepedi ve Travmatoloji Kliniği İZMİR
2SSK Tepecik Eğitim Hastanesi II. Ortepedi ve Travmatoloji Kliniği İZMİR
3SSK Tepecik Eğitim Hastanesi II. Ortepedi ve Travmatoloji Kliniği İZMİR

AIM: To evaluate the clinical and radiological evaluation of patients with distal radius comminuted fractures treated with external fixation. MATERIAL and METHOD: In 1992-1997 twenty patients with twenty two distal radius comminuted fractures were evaluated with Gartland and Werley's system clinically and with Scheck's criteria radiologically. Mean follow up was 47 months (35-72) and mean patient age is 57 years (19-80). The study has 13 imale (65%) and 7 female (35%) patients All of the fractures were Freykman type VII and VIII RESULTS: We obtained 15 excellent (68%), 5 good (22%) and 2 poor (10%) results clinically. Also we had 22 (100%) satisfactory outcomes for radial lenght and radial angle but 17 (78%) satisfactory results for volar tilt radiologically. CONCLUSION: We believe that external fixation is a useful choice for comminuted fractures of distal radius.

Keywords: Colles Fracture, Transfixation


Cemil Kayalı, Ahmet Eren, Haluk Ağuş. Results of External Fixation Treatment in Comminuted Fractures of Distal Radius. Tepecik Eğit Hast Derg. 2001; 11(1): 26-31


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (2 kere görüntülendi)
 (506 kere indirildi)Copyright © 2020 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi. Tüm Hakları Saklıdır.
Lookus & OnlineMakale