Pilomatriksoma: Olgu Sunumu [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2016; 26(2): 169-171 | DOI: 10.5222/terh.2016.169  

Pilomatriksoma: Olgu Sunumu

Emre Dikmeer1, Cem Karaali1, Bülent Çalık1, Sevil Sayhan2
1Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi,genel Cerrahi Ana Bilim Dalı,i̇zmir
2Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi,patoloji Ana Bilim Dalı,i̇zmir

Pilomatriksoma kıl folikül matriks hücrelerinden köken almaktadır. Tüm deri tümörleri arasında %0,1 oranında ve beyaz ırkta daha sık görülmektedir. En çok baş ve boyun bölgesinde görülmektedir. İyi sınırlı subkutanöz lezyon olarak bulgu verir. Genellikle ilk 20 yaş içinde tanı konulmaktadır..Kesin tanısı histopatoloji ile konulur. Histopatolojik olarak bazoloid hücreler, gölge hücreleri, keratin filamanları, kornifiye materyal ve dev hücrelerden oluşmaktadır. Pilomatriksoma’nın malign formları da bildirilmiştir. Önerilen tedavi cerrahi eksizyondur. Bu çalışmada şişlik ile başvuran, eksizyonel biyopsi uygulanan ve patolojisi pilomatriksoma bildirilen olguyu literatür eşliğinde sunmak istedik

Anahtar Kelimeler: Pilomatriksoma, cilt neoplazmı, cerrahi eksizyon


The Pilomatrixoma: A Case Report

Emre Dikmeer1, Cem Karaali1, Bülent Çalık1, Sevil Sayhan2
1Izmir Tepecik Education And Research Hospital,department Of General Surgery,
2Izmir Tepecik Education And Research Hospital, Pathology Laboratory

The pilomatrixoma is originating from hair follicle matrix. Its percentage is 0.1 among the skin tumors and is mostly seen in Caucasians. It is mostly located in head and neck. It presents well-circumscribed subcutaneous lesion. It has been diagnosed usually in the first two decades of life. The definitive diagnosis is made on histopathological examination.The tumor is histopathologically consists of basoloid cells, shadow cells, keratin filaments, cornified material, and giant cells. Malignant variants of pilomatrixoma have also been reported. Recommended treatment is surgical excision. In this study, we wished to present a patient who presented with swelling, excisional biopsy applied and whose pathological result was reported to be pilomatrixoma in accompaniment with the literature.

Keywords: Pilomatrixoma, skin neoplasm, surgical excision


Emre Dikmeer, Cem Karaali, Bülent Çalık, Sevil Sayhan. The Pilomatrixoma: A Case Report. Tepecik Eğit Hast Derg. 2016; 26(2): 169-171

Sorumlu Yazar: Emre Dikmeer, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı indir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google ScholarCopyright © 2019 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi. Tüm Hakları Saklıdır.
Lookus & OnlineMakale