Obstrüktif Uyku Apne Sendromlu Olgularda Mrg İle Orofaringeal Bölgenin Değerlendirilmesi [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2016; 26(2): 115-119 | DOI: 10.5222/terh.2016.115  

Obstrüktif Uyku Apne Sendromlu Olgularda Mrg İle Orofaringeal Bölgenin Değerlendirilmesi

Erdem Atalay Çetinkaya1, Koray Koç2, Kemal Kiraz3, İbrahim Çukurova4
1Antalya Atatürk Devlet Hastanesi, KBB Hastalıkları Kliniği, Antalya.
2Antalya Atatürk Devlet Hastanesi, Radyoloji Kliniği, Antalya.
3Antalya Atatürk Devlet Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, Antalya.
4Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, KBB Hastalıkları Kliniği, İzmir.

GİRİŞ ve AMAÇ: Giriş ve Amaç: Obstrüktif uyku apnesi (OUA) ve horlama tedavisinin temeli, üst solunum yollarında obstrüksiyonun olduğu yerin belirlenmesidir. Bu çalışmada amacımız, MRG ile üst hava yollarında daralmaya neden olabilecek hava yolunu çevreleyen yumuşak doku kompartmanlarını araştırmak ve sağlıklı kişilerin bulguları ile karşılaştırmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Yöntem ve Gereçler: Ekim 2014- Kasım 2015 tarihleri arasında hastanemiz radyoloji bölümünde Servikal manyetik rezonans görüntüleme (MRG) çekilmiş 18 uyku apneli ve 17 apne negatif olgunun MRG kesitleri incelenmiş orofarinks hava yolu alanı, parafaringeal yağ doku genişliği, pterygoid adele, parafaringeal duvar kalınlığını ölçümleri yapılmıştır.
BULGULAR: Bulgular: MRG aksiyal kesit ölçümlerine göre; OUA pozitif olan olgular ile negatif olan olguların bilateral pterygoid kas genişliği ortalamaları ve faringeal yağ dokusu kalınlığı ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık bulunmaz iken; bu iki grubun parafaringeal duvar kalınlığı ortalaması ve orofarinks hava sütunu alanı ölçümleri ortalamalarında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde fark saptanmıştır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Tartışma ve Sonuç: MRG, yumuşak doku ve hava yolu rezolüsyonu ile, hava yolunun, yumuşak dokuların ve kemik yapıların üç boyutlu alanının hesaplanmasına olanak sağladığı için OSAS’lı hastaların değerlendirilmesinde kullanılan faydalı bir yöntemdir.

Anahtar Kelimeler: MRG, Uyku Apnesi, Orofarenks


MRI Evaluation of the Oropharyngeal Region in Patients with Obstructive Sleep Apnea Syndrome

Erdem Atalay Çetinkaya1, Koray Koç2, Kemal Kiraz3, İbrahim Çukurova4
1Department of ENT, Antalya Ataturk State Hospital, Antalya,Turkey
2Department of Radyology, Antalya Ataturk State Hospital, Antalya,Turkey
3Department of Chest disease, Antalya Ataturk State Hospital, Antalya,Turkey
4Department of ENT, Tepecik Education and Research Hospital, Izmir,Turkey

INTRODUCTION: The essence of sleep apnea and snoring treatment is to identify the location of the obstruction in the upper respiratory system. In this study, our aim is to investigate the surrounding soft tissue compartments that might cause the narrowing of the upper airway using MRI and compare the results with healthy people.
METHODS: In the radiology department of our hospital, 18 sleep apnea and 17 apnea negative patients went under cervical MRI scanning between October 2014 and November 2015. Using MRI scans of these patients, oropharyngeal airway space, pharyngeal fat tissue thickness, pterygoid muscle, and parapharyngeal wall thickness measurements were made.
RESULTS: While no significant difference was found between bilateral pterygoid muscle width and pharyngeal fat thickness of the apnea negative and positive patients, parapharyngeal wall thickness average and oropharynx air column area measurements were found to be significantly different between these two groups of patients.
DISCUSSION AND CONCLUSION: MRI, with resolution of the soft tissues and airways, is a useful method to evaluate patients with OSAS because it allows three-dimensional space calculation of airways, soft tissues, and bone structures.

Keywords: MRI, Sleep Apnea, oropharynx


Erdem Atalay Çetinkaya, Koray Koç, Kemal Kiraz, İbrahim Çukurova. MRI Evaluation of the Oropharyngeal Region in Patients with Obstructive Sleep Apnea Syndrome. Tepecik Eğit Hast Derg. 2016; 26(2): 115-119

Sorumlu Yazar: Erdem Atalay Çetinkaya, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı indir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google ScholarCopyright © 2019 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi. Tüm Hakları Saklıdır.
Lookus & OnlineMakale