Sıvı Tutulumu Sendromu [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 1996; 6(2): 164-169 | DOI: 10.5222/terh.1996.62379  

Sıvı Tutulumu Sendromu

Gülriz Özbek1
Devlet Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabililasyon Merkezi, iZMiR

Sıvı tutulumu sendromu veya idyopatik ödem hemen tümüyle kadınlarda görülen, etyolojisi yeterince anlaşılmamış bir klinik antitedir. Başağrısından görme bulanıklığına, karm ağrısından ishale dek değişen bir grup semptoma sebep olabilir. Sıklıkla şişkinlik, halsizlik ve güçsüzlük gibi semptomlarla ortaya çıkar. Bu derlemede sıvı tutulumu sendromunun genel özellikleri, fizyopatolojisinde etkisi olduğu düşünülen etkenler, ayrıca tanı ve tedavisine ilişkin çalışmalar incelenmiştir. Sözkonusu çalışmalarda, özgül olmayan yakınmalar taşıyan bu hastalarm önemli bir bölümünde, sorumlu nedenin bu sendrom olabileceği belirtilmektedir. Tanımlanan yakınmalarla başvuran hastalarm ayrıcı tanısında bu klinik tablo da akılda tutulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: İdyopatik Ödem, Sıklık Ödem, Periyodik Ödem


Fluid Retention Syndrome

Gülriz Özbek1
Devlet Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabililasyon Merkezi, iZMiR

Fluid retention syndrome or idiopathic oedema is a clinical entity almost exclusively seen in women, which remains poorly understood. It can produce a variety of symptoms ranging from headaches and blurring of vision to abdominal pains and diarhoea. More commonly, it presents with symptoms of bloating, fatigue and weakness. In this review, the articles about the general features, factors that are thought to be effective on physiopathology, differential diagnosis and management of the syndrome have been reviewed. In these reports, the syndrome was held responsible as the etiologic factor in a majör group of patients with nonspecific symptoms. Fluid retention syndrome should be borne in mind in case of patients with the aforementioned symtomatology.

Keywords: Cyclical Oedema, Edema, Idiopathic Oedema, Periodic Oedema


Gülriz Özbek. Fluid Retention Syndrome. Tepecik Eğit Hast Derg. 1996; 6(2): 164-169


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google ScholarCopyright © 2019 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi. Tüm Hakları Saklıdır.
Lookus & OnlineMakale