Yenidoğan Döneminde Hiperkalsemi ve Nefrokalsinozis ile Gelen Bir Distal Renal Tubuler Asidoz Olgusu [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2005; 15(1): 57-61 | DOI: 10.5222/terh.2005.62679  

Yenidoğan Döneminde Hiperkalsemi ve Nefrokalsinozis ile Gelen Bir Distal Renal Tubuler Asidoz Olgusu

Tuba Tuncel1, Önder Yavaşcan Yavaşcan1, Halil Aydınlıoğlu1, Nejat Aksu1
İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Klinikleri

Distal renal tübüler asidoz (dRTA) hidrojen iyonunun distal nefrondan yetersiz salınımı sonucunda oluşan, sıklıkla hipokaleminin eşlik ettiği, hiperkloremik metabolik asidoz tablosudur. Hiperkalsemi ve nefrokalsinozis ise erken bebeklikte genellikle beklenmeyen bir bulgudur. Bu yazıda, beslenememe ve hareketlerinde azalma yakınması ile gelen ve hiperkalsemi, hiperkalsiüri, hipopotasemi, hiperkloremi ve ağır metabolik asidoza rağmen alkali idrar bulguları ile nefrokalsinozis saptanan 19 günlük dRTA'lu bir erkek olgu sunulmuştur. Bu hasta, hiperkalsemili yenidoğanın ayırıcı tanısında dRTA'u hatırlatmak ve erken tanının önemini vurgulamak amacı ile sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Distal ranal tubuler asidoz, hiperkalsemi, nefrokalsinozis


Distal Renal Tubular Acidosis Associated with Hypercalcemia and Nephrocalcinosis in An Infant

Tuba Tuncel1, Önder Yavaşcan Yavaşcan1, Halil Aydınlıoğlu1, Nejat Aksu1
İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Klinikleri

Distal renal tubular acidosis (dRTA) resul ts from ineffective addition of hydrogen ions into the lumen of the distal nephron. The syndrome is manifested by hyperchloremic metabolic acidosis often associated with hypokalemia. Also, hypercalcemia and nephrocalcinosis are usually unexpected in infaney. We deseribe a 19- day- old full-term boy presented with poor feeding and inactivation. Laboratory investigation revealed hypercalcemia (12.9 mg/dl) and nephrocalcinosis secondary to distal renal tubular acidosis. In conclusion, dRTA should be included in the differential diagnosis of hypercalcemia that may accelerate the development of nephrocalcinosis in the neonate.

Keywords: Distal renal tubular acidosis, hypercalcemia, nephrocalcinosis


Tuba Tuncel, Önder Yavaşcan Yavaşcan, Halil Aydınlıoğlu, Nejat Aksu. Distal Renal Tubular Acidosis Associated with Hypercalcemia and Nephrocalcinosis in An Infant. Tepecik Eğit Hast Derg. 2005; 15(1): 57-61


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google ScholarCopyright © 2019 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi. Tüm Hakları Saklıdır.
Lookus & OnlineMakale