Hastanedeki Yaşlılarda Anemi Sıklığı Ve Nedenleri [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2013; 23(2): 61-64 | DOI: 10.5222/terh.2013.63004  

Hastanedeki Yaşlılarda Anemi Sıklığı Ve Nedenleri

Sibel Demiral Sezer0, Bilgin Demir0, Semih Gülle0, Ömercan Topaloğlu0, Murat Hakan Akyurt0

Amaç: Kliniğimizde yatan 65 yaş üstü hasta grubunda anemi sıklığı ve nedenlerini araştırmak. Gereç ve Yöntem: Nisan 2011- Nisan 2012 tarihleri arasında Dahiliye Kliniğinde yatan 65 yaş üstü 715 hastanın verileri, dosyalardan geriye dönük taranarak anemi tanısı alan hastalar incelenmiştir. Bulgular: Çalışmaya 376 (% 52,6) kadın, 339 (%47,4) erkek hasta alındı. Yaş ortalaması 76,3 yıldı. Çalışmadaki hastaların 546 (% 76,4)’sında anemi belirlendi. Erkek hastaların %83,5’inde kadınların ise %69,9’unda anemi saptandı (P<0.001). Anemi nedenleri sıklık sırasıyla; inflamasyon 295 (%54,0), kronik böbrek yetmezliği 167 (30,6), demir eksikliği 163 (%29,9), vitamin B12 eksikliği 91 (%16,7) ve folat eksikliği ise 80 (%14,7) hastada saptandı. Sonuç: Anemi diğer ülkelere göre Türkiye’de 65 yaş üstü hastalarda sık görülen bir durumdur ve önemli bir morbidite ve mortalite nedeni olabilir. Etiyoloji mutlaka belirlenmeli ve tedavi edilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Anemi, Etiyoloji, Geriyatrik nüfus


Incidence And Etiology Of Anemia In The Hospitalized Geriatric Patients

Sibel Demiral Sezer0, Bilgin Demir0, Semih Gülle0, Ömercan Topaloğlu0, Murat Hakan Akyurt0

Aim: To evaluate the frequency, etiology, treatment and prevention of anemia in hospitalized patients over 65 years of age. Material and Method: Using the medical records from the hospitalized 715 anemic patients over 65 years of age were evaluated retrospectively in the Internal Medicine Department between April 2011 and April 2012. Findings: 376 (52,6%) patients were female and 339 (47,4%) were male. Mean age was 76,3 years. Anemia was detected in 546 (% 76,4) patients with 83,5 %of males and 69,9% of females (P<0.001). The etiology of anemia is: inflamation in 295 (54,0%) patients, chronic renal failure in 167 (30,6%) patients, iron deficiency in 163 (29,9%) patients, Vitamin B12 deficiency in 91 (16,7%) patients and folate deficiency in 80 (14,7%) patients. Conclusion: Anemia is a common condition in patients over 65 years of age in Turkey than in the other countries, and may cause a higher morbidity and mortality. Therefore, the aetiology of anemia should be determined and treated.

Keywords: Anemia, Etiology, Geriatric population.


Sibel Demiral Sezer, Bilgin Demir, Semih Gülle, Ömercan Topaloğlu, Murat Hakan Akyurt. Incidence And Etiology Of Anemia In The Hospitalized Geriatric Patients. Tepecik Eğit Hast Derg. 2013; 23(2): 61-64


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google ScholarCopyright © 2019 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi. Tüm Hakları Saklıdır.
Lookus & OnlineMakale