Çocuk ve Ergenlerde Yapay Bozukluklar [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2007; 17(3): 131-136 | DOI: 10.5222/terh.2007.63239  

Çocuk ve Ergenlerde Yapay Bozukluklar

F. Neslihan İnal-Emiroglu1, Aynur Pekcanlar-Akay1
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı

Bu gözden geçirme özellikle çocuk ve ergenlerdeki yapay bozuklukların yaygın klinik şekillerine odaklanmaktadır. Çocukluk ve ergenlik döneminde yayınlanmış yalnızca birkaç olgu sunumu vardır. Bu nedenle biz erişkin yazınını da kısaca taradık. Tanıma, ayırıcı tanı ve yanlış tanı ile ilgili sorunları vurgulamayı amaçladık ve bazı tedaviye yönelik girişimleri ekledik. Yapay bozukluklar yaygın değildir ve Munchausen by Proxy Sendromu (vekaleten hastalık) nadirdir, fakat klinik ve psikiyatrik belirtilerin farkında olma, morbidite ve mortalitenin önlenmesinde önemlidir. Yapay bozukluğun amacı hasta rolü yaparak rahatlama veya istenmeyen durumlardan kaçınma gibi kazanımlar sağlanmasıdır. Kavramsal olarak, YBlar hasta takliti yapma ve gerçek hastalık arasındaki gri bölgede yer alır. Klinik farkındalık gerekli olmayan tanısal ve tedaviye yönelik girişimleri önler. Bu makale, yapay bozukluklar ile ilgili genel ve kliniğe yönelik bilgileri ilk basamakda bakım veren hekimler için özetlemektedir.

Anahtar Kelimeler: Yapay bozukluk, çocuklar, ergenler


Factitious Disorders in Children and Adolescents

F. Neslihan İnal-Emiroglu1, Aynur Pekcanlar-Akay1
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı

This review is specifically focussed on common clinical patterns of factitious disorders in children and adolescents. Only a few case report were published in childhood and adolescence. For that reason, we also reviewed adult literature briefly. We aimed to emphasize recognition, differential diagnosis, and problems related to misdiagnosis and we added some therapeutic interventions. Factitious disorders a re uncommon and Munchausen syndrome by proxy is rare, but awareness of psychiatric and clinical signs is important to prevent morbidity or mortality. The goal in factitious illness is to gain the sick role; the goal in malingering is to gain rewards, such as compensation, or to avoid the unwanted situations. Conceptually, these disorders lie in the gray zone between malingering and real diseases. Clinical awareness will prevent unnecessary diagnostic and therapeutic interventions. This article summamzes clinically relevant information on factitious disorders for primary care physicians.

Keywords: Factitious disorders,Children, adolescents


F. Neslihan İnal-Emiroglu, Aynur Pekcanlar-Akay. Factitious Disorders in Children and Adolescents. Tepecik Eğit Hast Derg. 2007; 17(3): 131-136


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google ScholarCopyright © 2019 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi. Tüm Hakları Saklıdır.
Lookus & OnlineMakale