Erken Evre Endometriyum Kanserinde Çıkarılan Lenf Düğüm Sayısının Erken Ve Geç Morbidite Üzerine Etkisi [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2012; 22(2): 97-101 | DOI: 10.5222/terh.2012.63325  

Erken Evre Endometriyum Kanserinde Çıkarılan Lenf Düğüm Sayısının Erken Ve Geç Morbidite Üzerine Etkisi

Dilek Uysal1, Hayri Aksüt1, İsmail Küçük1, Nevin Aslan1, Ali Baloğlu1, Ayşe Gülsün Aksüt2
1Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum, İzmir
2Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği, İzmir

Amaç: Bu çalışmada erken evre endometriyum kanserinde çıkarılan lenf düğümü sayısı ile postoperatif morbidite arasındaki ilişki değerlendirildi. Gereç ve Yöntem: İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinde 01.04.2002- 31.04.2009 tarihleri arasında radikal histerektomi ve pelvik ve para-aortik lenfadenektomi yapılmış evre I-II endometriyum kanserli 72 hasta değerlendirmeye alındı. Hastaların klinik verileri, histopatolojik tümör özellikleri, operatif ve erken postoperatif veriler hastaneden ayrılana kadar kaydedildi. Hastalar ortalama olarak 50 ay izlendi. Bulgular: Çıkarılan lenf düğümü sayısı 11 ve daha az ve üzeri olan hastalar 2 gruba ayrılarak postoperatif verileri değerlendirildi. 11 ve daha az lenf düğümü çıkarılan hasta sayısı 35; 11 üzeri lenf düğümü çıkarılan hasta sayısı 37 idi. İki grup arasında mortalite ve yineleme açısından istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı. Ancak lenfadenektomi daha uzun anestezi ve hastanede kalış süresi ile daha çok kan kaybı ve kan transfüzyonu ile sonuçlandı. Sonuç: Erken evre endometriyum kanserinde lenf diseksiyonunun morbidite üzerine olumsuz bir etkisi bulunmamakla birlikte lenf örneklemesinden daha üstün olmadığı saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Endometriyal kanser, Morbidite, Pelvik-paraaortik lenf nodu diseksiyonu


The Impact Of The Number Of The Removed Lymph Nodes On Early And Late Morbidity In The Early Stage Endometrium Cancer

Dilek Uysal1, Hayri Aksüt1, İsmail Küçük1, Nevin Aslan1, Ali Baloğlu1, Ayşe Gülsün Aksüt2
1Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum, İzmir
2Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği, İzmir

Aim: In this paper we evaluated the relationship between the number of the removed lymph nodes and postoperative morbidity during the lymphadecetomy in the early stage endometrium cancer. Material and Method: Seventy-two patients with the diagnosis of stage I-II endometrium cancer underwent radical hysterectomy + pelvic and paraaortic lymphadenectomy in Izmir Atatürk Training and Research Hospital, Department of Gynecology and Obstetric, between 01.04.2002- 31.04.2009. The clinical and the pathologic findings, immediate operative and postoperative records of the patients were reviewed. The mean follow-up time was fifty months. Findings: The analysis mainly focused on the comparison of the patients with 11 or fewer to more than 11 lymph nodes removed. The number of the patients who have had >11 nodes (Dissection group) removed and < 11 nodes (Sampling group) removed were more 37 (51,4%) and 35 (48,6%), respectively. There were no statistically significant differences between the groups in terms of recurrence and mortality. However, concomitant lymphatic dissection has resulted in longer anesthesia time and hospital stay, more blood loss as well as higher blood transfusion rates. Conclusion: Although the therapeutic efficacy of lymphatic dissection in the early stage endometrial cancer was the same with lymphatic sampling,the incidence of morbidity was much less in the sampling group.

Keywords: Early-stage endometrial cancer, Morbidity, Pelvic-paraaortic lymphadenectomy, Sampling


Dilek Uysal, Hayri Aksüt, İsmail Küçük, Nevin Aslan, Ali Baloğlu, Ayşe Gülsün Aksüt. The Impact Of The Number Of The Removed Lymph Nodes On Early And Late Morbidity In The Early Stage Endometrium Cancer. Tepecik Eğit Hast Derg. 2012; 22(2): 97-101


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (1 kere görüntülendi)
 (644 kere indirildi)Copyright © 2020 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi. Tüm Hakları Saklıdır.
Lookus & OnlineMakale