HER2 pozitifliği ASCO/CAP 2013 ölçütleri ile artmaktadır [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2016; 26(2): 133-138 | DOI: 10.5222/terh.2016.133  

HER2 pozitifliği ASCO/CAP 2013 ölçütleri ile artmaktadır

Nuket Eliyatkın1, Hakan Özgür2, Pınar Erçetin3, Safiye Aktaş3, Ali Küpelioğlu2, Baha Zengel4, Hakan Postacı5
1Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, Aydın, Türkiye
2Günes Patoloji Laboratuarı, İzmir, Türkiye
3Dokuz Eylül Üniversitesi, Onkoloji Enstitüsü, Temel Onkoloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
4İzmir Bozyaka Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Bölümü, İzmir, Türkiye
5İzmir Bozyaka Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Bölümü, İzmir, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: American Society of Clinical Oncology (ASCO) and the College of American Pathologists (CAP) 2007 toplantısından, 2013 yılında yeniden bir araya geldi ve bir kılavuz yayınladı. Bu kılavuz yaygın şekilde pratik kullanıma girdi.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Biz de 2007 ve 2013 ASCO/CAP HER2 değerlendirme önerileri doğrultusunda immunohistokimya (İHK) değerlendirme yöntemiyle karşılaştırma yapmak üzere meme karsinomu tanısı alan 76 olguyu yeniden inceledik. Ayrıca tüm olgularda kromojenik in situ hibridizasyon (KİSH) yöntemi ile de değerlendirme yapıldı.
BULGULAR: Toplam 25 olgu hem 2007 hem de 2013 rehberine göre İHK 3+’ti. 2007 ASCO/CAP HER2 değerlendirmelerine göre, İHK2 + olgu sayısı 23 iken, yeni rehbere göre, 18 olgu İHK2 + gruptan İHK 3+ gruba yer değiştirdi. 2007 ASCO/CAP HER2 değerlendirmelerine göre İHK1+ 18 olgu ve İHK 0 10 olgu vardı, İHK 1+ 8 olgu İHK 2+ gruba, 4 olgu İHK0 gruba geçti. 2007 ASCO/CAP HER2 değerlendirmelerine göre 25 olgu İHK3+ iken 2013 ASCO/CAP HER2 değerlendirmelerine göre 43 olgu İHK3+ olarak değerlendirildi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: ASCO/CAP 2013 güncellenmiş değerlendirme önerilerine göre, ASCO/CAP 2007 değerlendirmelerinde İHK 2+ olguların bir kısmının İHK3+ gruba geçişi en belirgin değişiklik olarak karşımıza çıktı.

Anahtar Kelimeler: HER2, immunohistokimya, ASCO-CAP 2007, ASCO-CAP 2013


HER2 positivity is increasing according to the ASCO/CAP 2013 criteria

Nuket Eliyatkın1, Hakan Özgür2, Pınar Erçetin3, Safiye Aktaş3, Ali Küpelioğlu2, Baha Zengel4, Hakan Postacı5
1Department Of Pathology, Faculty Of Medicine, Adnan Menderes University, Aydin, Turkey
2Gunes Pathology Laboratory, Izmir, Turkey
3Institute Of Oncology, Dokuz Eylul University, Basic Oncology, Izmir, Turkey
4General Surgery, Turkish Ministry Of Health-ızmir Bozyaka Research And Training Hospital, Izmir
5Department Of Pathology, Turkish Ministry Of Health-ızmir Bozyaka Research And Training Hospital

INTRODUCTION: Following American Society of Clinical Oncology (ASCO) and the College of American Pathologists (CAP) ASCO/CAP 2007 convention, ASCO/CAP came together again in the year 2013 and published a guide. This guide has been commonly introduced into clinical practice.
METHODS: In line with the 2007, and 2013 ASCO/CAP HER2 evaluation recommendations, we reanalyzed 76 cases with breast carcinoma using IHC, and also CISH methods.
RESULTS: A total of 25 cases were IHC 3+ according to both 2007, and 2013 guidelines. Based on 2007 ASCO/CAP HER2 evaluation 23 cases had IHC 2+ scores, while according to 2013 guideline 18 IHC 2+ cases were switched to IHC 3+ group. Based on 2007 ASCO/CAP HER2 evaluations 18 IHC+, and 10 IHC 0 cases were found. Eight IHC 1+ cases were switched to IHC 2+, and 4 cases to IHC 0 groups. Based on 2007 ASCO/CAP HER2 evaluations 25 cases were included in the IHC 3+ group, while according to 2013 ASCO/CAP HER2 evaluations, 43 cases were assessed as IHC3 +.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Based on updated evaluation recommendations of ASCO/CAP 2013, some of the IHC2 + cases switched to IHC3 + group which encountered us as the most predominant change.

Keywords: HER2, immunohistochemistry, ASCO-CAP 2007, ASCO-CAP 2013


Nuket Eliyatkın, Hakan Özgür, Pınar Erçetin, Safiye Aktaş, Ali Küpelioğlu, Baha Zengel, Hakan Postacı. HER2 positivity is increasing according to the ASCO/CAP 2013 criteria. Tepecik Eğit Hast Derg. 2016; 26(2): 133-138

Sorumlu Yazar: Nuket Eliyatkın, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı indir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google ScholarCopyright © 2019 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi. Tüm Hakları Saklıdır.
Lookus & OnlineMakale