Anesthesia Management in A Child With Bîlateral Vocal Cord Paralysis [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2009; 19(3): 157-159 | DOI: 10.5222/terh.2009.64188  

Anesthesia Management in A Child With Bîlateral Vocal Cord Paralysis

Can Eyigör1, Esra Çağıran1, Zeynep Pestilci Töz1
Ege Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, İzmir

Olgu sunumumuzda, ani gelişen tama yakın solunum tıkanması nedeniyle acil trakeostomi açılan 3 yaşında zeka geriliği olan hastamızdaki anestezi uygulamamızı tartıştık. Anestezi uygulamamızın ilk bölümünde hastanın spontan solunumu korundu ve bu dönemde hastaya tanısal rijit bronkoskopi uygulandı. Rijit bronkoskopi ile bilateral vokal kord paralizisi tanısı konan ve başka bir patoloji saptanmayan hastaya, anestezi uygulamamızın ikinci bölümünde oratrakeal intübasyon uygulandı ve sonrasında sorunsuz olarak acil trakeostomi açıldı. Operasyondan sonra hasta problemsiz olarak postoperatif yoğun bakım ünitesine alındı.

Anahtar Kelimeler: Acil trakeostomi, Bilateral vokal kord paralizisi, Genel anestezi


Bilateral Vokal Kord Paralizisi Olan Bir Çocukta Anestezi Yönetimi

Can Eyigör1, Esra Çağıran1, Zeynep Pestilci Töz1
Ege Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, İzmir

In our case report, we discussed oıır anesthesia procedures in a 3 years old mentally retarded patient who had emergency tracheostorny for sudden-onset near-total pulmonary obstruction. In the fırst stage of the anesthesia, patient's spontaneous respiration was maintained during diagnostic rigid bronchoscopy the pathology. No pathology otlıer than bilateral vocal cord paralysis was diagnosed by rigid bronchoscopy. In the second stage of anesthesia, orotracheal intubation was carried out followed by uncomplicated emergency tracheostorny. Patient was transferred uneventfully to postoperative intensive care unit after the operation.

Keywords: Bilateral vocal cord paralysis, Emergency tracheostomy, General anesthesia


Can Eyigör, Esra Çağıran, Zeynep Pestilci Töz. Bilateral Vokal Kord Paralizisi Olan Bir Çocukta Anestezi Yönetimi. Tepecik Eğit Hast Derg. 2009; 19(3): 157-159


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (1 kere görüntülendi)
 (683 kere indirildi)Copyright © 2019 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi. Tüm Hakları Saklıdır.
Lookus & OnlineMakale