Benign Osteopetrosis [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 1991; 1(2): 159-161 | DOI: 10.5222/terh.1991.69670  

Benign Osteopetrosis

Selçuk Yalçın1, Harun Yenice1, Ziya Günal1, Ümit Bayol2
1SSK Tepecik Hastanesi III. İç Hast. Kliniği, İzmir
2SSK Tepecik Hastanesi Patoloji Laboratuvarı, İzmir

Kliniğimize anemi tetkiki için gönderilen bir olguda küçük travmalarla kırık öyküsü vardı. Fizik muayenede hepatosplenomegali saptandı. Kemik grafilerinde tipik osteopetrozis bulgularına rastlandı. Tanı biyokimyasal tetkikler ve kemik biyopsisi ile doğrulandı. Benign osteopetrozisin spesifik bir tedavisi olmadığından hastaya travmalardan korunması önerilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Osteopetrosis, Kemik


Benign Osteopetrosis

Selçuk Yalçın1, Harun Yenice1, Ziya Günal1, Ümit Bayol2
1SSK Tepecik Hastanesi III. İç Hast. Kliniği, İzmir
2SSK Tepecik Hastanesi Patoloji Laboratuvarı, İzmir

A case, referred for the evaluation of anemia, presented with fractures due to trivial trauma and hepatosplenomegaly. X-rays showed typical features of osteopetrosis. The diagnosis was confirmed biochemicaly and biopsy of bone. As there is no spesific treatment for benign osteopetrosis, the patient was advised to avoid trauma.

Keywords: Osteopetrosis, Bone


Selçuk Yalçın, Harun Yenice, Ziya Günal, Ümit Bayol. Benign Osteopetrosis. Tepecik Eğit Hast Derg. 1991; 1(2): 159-161


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı indir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google ScholarCopyright © 2019 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi. Tüm Hakları Saklıdır.
Lookus & OnlineMakale