Anti-Siklik Sitrülinlenmiş Peptid Ve Romatoid Faktörün Romatoid Ve Psöriatik Artritte Tanısal Değeri [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2011; 21(2): 67-71 | DOI: 10.5222/terh.2011.72462  

Anti-Siklik Sitrülinlenmiş Peptid Ve Romatoid Faktörün Romatoid Ve Psöriatik Artritte Tanısal Değeri

Ayten Yazıcı1, Zeki Yumuk2, Ayşe Cefle1
1Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD, Romatoloji BD, Kocaeli
2Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji AD, Kocaeli

Amaç: Bu çalışma romatoid artrit (RA) ve psöriatik artritli (PsA) hastalarda anti-siklik sitrülinlenmiş peptidin (anti-CCP) ve romatoid faktör (RF) IgG-IgA-IgM’in tanısal değerini belirlemek için yapılmıştır. Gereç ve Yöntem: Bu çalışmaya 69 RA’lı ve 41 PsA’lı hasta alındı. Her iki grupta anti-CCP, RF IgG, IgA, IgM Antikorları ölçüldü. Bulgular: RA’lı hastalarda Anti-CCP ve RF IgG, IgA, IgM sıklıkları (sırası ile %56.5, %12, %49, %65) PsA’lı hastalara (sırası ile %12, %5, %12, %22) göre anlamlı olarak daha yüksek bulundu (p=0.000). RA ve PsA’lılarda RF IgM pozitif ve RF IgM negatif hastalar arasında bir altgrup analizi yapıldığında RF IgM pozitif hastalarda, anti-CCP sıklığının ve RF IgA pozitifliğinin RA grubunda daha yüksek olduğu bulundu. Sonuç: Anti-CCP ve RF IgM’in RF IgA ile birlikte RA ve PsA ayırıcı tanısında yararlı olabilir.

Anahtar Kelimeler: Anti-siklik sitrülinlenmiş peptid, psöritik artrit, romatoid artrit, romatoid faktör


The Diagnostic Value Of Anti-Cyclic Citrullinated Peptide And Rheumatoid Factor In Rheumatoid And Psoriatic Arthritis

Ayten Yazıcı1, Zeki Yumuk2, Ayşe Cefle1
1Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD, Romatoloji BD, Kocaeli
2Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji AD, Kocaeli

Aim: This study was performed to assess the diagnostic value of Anticyclic citrullinated peptid (anti-CCP) and Rheumatoid factor (RF) IgG – IgA – IgM for in patients with RA and Psoriatic arthritis (PsA). Material ve Method: In this study, 69 patients with RA (mean age, 48,94 ± 10,52 years) and 41 patients with PsA (mean age; 46,76 ± 11,15 years) were included. We measured anti-CCP, RF IgG, IgA, IgM antibodies for each groups. Findings: In patients with RA, the anti-CCP positivity and the RF IgG, IgA and IgM positivities (56.5%, 12%, 49%, 65%, respectively) were significantly more frequent than in patients with PsA (12%, 5%, 12%, 22%, respectively) (p=0.000). When it was done a subanalysis between RF IgM positive and RF IgM negative patients with RA and PsA; it was found that frequencies of anti-CCP and RF IgA positivity were more common in RA groups among RF IgM positive patients. Conclusion: From the findings of this study we can conclude that the presence of anti-CCP and RF IgM with RF IgA could be useful to make differential diagnosis between RA and PSsA.

Keywords: Anti-cyclic citrullinated peptide, psoriatic arthritis, rheumatoid arthritis, rheumatoid factor


Ayten Yazıcı, Zeki Yumuk, Ayşe Cefle. The Diagnostic Value Of Anti-Cyclic Citrullinated Peptide And Rheumatoid Factor In Rheumatoid And Psoriatic Arthritis. Tepecik Eğit Hast Derg. 2011; 21(2): 67-71


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google ScholarCopyright © 2019 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi. Tüm Hakları Saklıdır.
Lookus & OnlineMakale