Çocuklarda Çoklu Travmaya Yaklaşım [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2005; 15(2): 73-84 | DOI: 10.5222/terh.2005.73857  

Çocuklarda Çoklu Travmaya Yaklaşım

Ahmet Arıkan1, Şafak Karaçay1, Nihan Karaman1
SSK Tepecik Eğitim Hastanesi Çocuk Cerrahisi Kliniği, İzmir

Gelişmiş ülkelerde 1-14 yaş arasındaki çocuklarda en önemli ölüm nedeni, kasıtlı veya rastlantısal kazalar ile oluşan travmadır. Birden fazla organ veya sistemi içine alan travmalar ise "Çoklu travma" olarak adlandırılır. Çoklu travmalı bir hastanın sağaltımı için ilk adım, etkilenen organ ve sistemlerin hızlı bir şekilde değerlendirilmesi ve yaşamı tehdit eden temel nedenlerin belirlenmesidir. Yaklaşımda ve hastanın değerlendirilmesinde kriter zaman olduğundan hızlı davranmak en önemli prensip olmalıdır. Davranışların hızı da yapılacak girişimlerin tamamen standart hale getirilmesi ve yapılacak işlemleri hastanın ilk başvurduğu yerdeki herkes tarafından bilinmesi ile sağlanır. Bu yazıda, çoklu travmalı hastaya ilk girişimde uyulması gereken prensip ve yapılması gereken işlemler tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, travma


Approach to Multiple Travma in Children

Ahmet Arıkan1, Şafak Karaçay1, Nihan Karaman1
SSK Tepecik Eğitim Hastanesi Çocuk Cerrahisi Kliniği, İzmir

Trauma either accidental or intentional is the most important cause of death in children between 1-14 years of age in developed countries. Traumas affecting more than one system are called 'Multiple Traumas'. The first step in treatment of a multitrauma patient is the rapid determination of the affected organs and finding out the life threatening causes. The time is the most valuable criteria in the approach, so, fast decision-making must be a principle. Fast approach and treatment is the result of making the trauma team getting accustomed to the protocols. In this review, the principles of first approach to the multiple trauma patient is discussed.

Keywords: Child, trauma


Ahmet Arıkan, Şafak Karaçay, Nihan Karaman. Approach to Multiple Travma in Children. Tepecik Eğit Hast Derg. 2005; 15(2): 73-84


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (1 kere görüntülendi)
 (951 kere indirildi)Copyright © 2019 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi. Tüm Hakları Saklıdır.
Lookus & OnlineMakale