İmplante Edilebilir Kardiyoverter Defibrilatör İmplantasyonunun Nadir Görülen Komplikasyonu: Yanlışlıkla Sol Ventriküle Yerleştirilen Sağ Ventrikül Leadi [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2016; 26(2): 181-184 | DOI: 10.5222/terh.2016.181  

İmplante Edilebilir Kardiyoverter Defibrilatör İmplantasyonunun Nadir Görülen Komplikasyonu: Yanlışlıkla Sol Ventriküle Yerleştirilen Sağ Ventrikül Leadi

Sadık Volkan Emren1, Ersin Çağrı Şimşek2, Özgen Şafak3
1Afyonkarahisar Devlet Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Afyonkarahisar
2Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, İzmir
3Burdur Devlet Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Burdur

İmplante edilebilir kardiyoverter defibrilatör implantasyonu kalp yetmezliği hastalarında mortalitede anlamlı azalma sağlamakla beraber işleme bağlı olarak önemli komplikasyonlar gelişebilmektedir. 49 yaşında kalp yetmezliği olan erkek hasta kliniğimize sağlık kurulu raporu almak amacıyla başvurdu. 2 yıl önce İmplante edilebilen kardioverter defibrilatör implantasyonu öyküsü mevcuttu. Transtorasik ekokardiyografide ventriküler lead’in sağ atriyumdan sol atriyuma interatrial septuma geçerek sol ventriküle uzandığı ve lead ucunda 18* 13mm boyutlarında trombus olduğu gözlendi. Hastanın emboli öyküsü olmaması ve geç dönemde fark edilmesi nedeniyle varfarin reçete edilerek tıbbi izlem altına alındı.

Anahtar Kelimeler: Lead İmplantasyonu, Komplikasyonlar, Sol Ventrikül Malpozisyonu


Rarely Seen Complication Of Implantable Cardioverter Defibrilator Implantation: Inadvertent Malposition Of A Right Ventricular Lead In Left Ventricle

Sadık Volkan Emren1, Ersin Çağrı Şimşek2, Özgen Şafak3
1Afyonkarahisar State Hospital, Department Of Cardiology, Afyonkarahisar
2Tepecik Training And Research Hospital, Department Of Cardiology, Izmir
3Burdur State Hospital, Department Of Cardiology, Burdur

Implantable cardioverter defibrilator implantation reduced mortality in patients with heart failure, however this procedure may have a significant complications. 49 year old male patient with heart failure admitted to our hospital in order to get health report. Implantable cardioverter defibrilator implantation was preformed to him two years ago.Transthoracic echocardiography revealed ventricular lead in left ventricle passed through the interatrial septum from right atrium to left atrium and 18×13 mm thrombus was observed at the tip of the lead. Due to the complication was detected in late course of the procedure and patient had no prior embolism he was prescribed warfarin and followed up an outpatient basis.

Keywords: Lead Implantation, Complications, left ventricular malposition


Sadık Volkan Emren, Ersin Çağrı Şimşek, Özgen Şafak. Rarely Seen Complication Of Implantable Cardioverter Defibrilator Implantation: Inadvertent Malposition Of A Right Ventricular Lead In Left Ventricle. Tepecik Eğit Hast Derg. 2016; 26(2): 181-184

Sorumlu Yazar: Sadık Volkan Emren, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı indir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google ScholarCopyright © 2019 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi. Tüm Hakları Saklıdır.
Lookus & OnlineMakale