Üniversite öğrencilerinde alkol kullanımı ve alkol kullanımı ile ilişkili faktörler [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2018; 28(1): 47-56 | DOI: 10.5222/terh.2018.047  

Üniversite öğrencilerinde alkol kullanımı ve alkol kullanımı ile ilişkili faktörler

Ebru Aldemir1, Hande Çelikay1, Demet Havaçeliği Atlam1, Kültegin Ögel2, Ayşe Ender Altıntoprak3
1Ege Üniversitesi Madde Bağımlılığı, Toksikoloji ve İlaç Bilimleri Enstitüsü
2Moodist Psikiyatri ve Nöroloji Hastanesi
3Ege Üniversitesi Psikiyatri Anabilim Dalı

GİRİŞ ve AMAÇ: Üniversite dönemi, bireylerin yaşamında belirgin değişikliklerin olduğu bir dönemdir. Bu dönemde, öğrencilerin alkol kullanımı ve alkol kullanımıyla ilgili sorunlar artmaktadır. Çalışmamızın amacı, üniversite öğrencilerinde yaşam boyu alkol kullanımı, alkol bağımlılığı riski ve ağır içicilik yaygınlığını saptamak ve alkol kullanımıyla ilişkili ruhsal, davranışsal ve sosyal faktörleri araştırmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Kesitsel desendeki, web-tabanlı, öz-bildirime dayalı bu çalışma, 2012 Eylül-2013 Eylül eğitim-öğretim döneminde … Üniversitesi’nde gerçekleştirildi. Değerlendirme formu; demografik verileri, alkol kullanımı ve alkol kullanımıyla ilişkili özellikleri değerlendiren bölümleri içermekteydi. Alkol bağımlılık riski, formda yer alan CAGE testi ile değerlendirildi. Analiz 2973 olgu temel alınarak yürütüldü.
BULGULAR: Örneklemin yaşam boyu en az bir kez alkol kullanım oranı %76.2 idi. %12.1’inde alkol bağımlılığı riski, %37.2’sinde ağır içicilik mevcuttu. Madde ve sigara kullanımı öyküsü, yaşamboyu alkol kullanımı, bağımlılık riski ağır içiciliği etkileyen faktörlerdi; kardeşlerde sorunlu alkol kullanımı yaşam boyu alkol kullanımı ve bağımlılık riskini etkileyen faktör; yalnız veya arkadaşlarla yaşıyor olmak da yaşam boyu alkol kullanımı ve ağır içiciliği etkileyen faktörlerdi. Yaşam boyu alkol kullanımı, bağımlılık riski ve ağır içici olan öğrencilerde fiziksel kavgada bulunma veya yaralanma, kendine zarar verme davranışı, kız veya erkek arkadaşından şiddet görme ve intiharı planlama veya deneme girişimleri daha fazlaydı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Üniversite öğrencilerindeki mevcut alkol kullanım yaygınlığı ve alkol kullanımıyla ilişkili faktörler, bu gruba yapılacak toplum ve üniversite destekli önleme girişimlerinin gerekliliğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: alkol kullanımı, Türkiye, üniversite öğrencisi


Alcohol consumption and associated factors with alcohol consumption among university students

Ebru Aldemir1, Hande Çelikay1, Demet Havaçeliği Atlam1, Kültegin Ögel2, Ayşe Ender Altıntoprak3
1Ege University Institute on Drug Abuse, Toxicology and Pharmaceutical Science
2Moodist Psychiatry and Neurology Hospital
3Ege University Department of Psychiatry

INTRODUCTION: University period is associated with many fundamental changes in human life. Alcohol use among university students have been shown to be high and to be associated with remarkable harm. The present study aimed to determine the prevalence of alcohol use, risky drinking and heavy drinking among university students and to investigate psychological, behavioral and social factors associated with alcohol use.
METHODS: This cross sectional, web-based, self-report study was carried out in … University between 2012 September-2013 September. The questionairre included sections of demographic data, alcohol use and characteristics associated with alcohol use. Risky drinking was measured by CAGE questionnaire. The analysis was conducted based on 2973 subjects.
RESULTS: 76.2% of the sample had at least once lifetime use of alcohol. 12.1% had risky and 37.2% had heavy drinking. History of substance use and smoking were the factors affecting lifetime use of alcohol and risky drinking and heavy drinking. Problematic alcohol use of siblings was the factor affecting lifetime use of alcohol and risky drinking. And living alone or with friends was the factor affecting lifetime use of alcohol and heavy drinking. Physical fights and injuries, self-harming behavior, being exposed to violence from a partner and, planning/attempting suicide were seen at higher rates in students with lifetime use of alcohol and risky drinking and heavy drinking.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The prevalence of alcohol use and factors associated with alcohol use in university students indicate that community and university supported interventions for prevention are required in this population.

Keywords: alcohol use, university student, Turkey


Ebru Aldemir, Hande Çelikay, Demet Havaçeliği Atlam, Kültegin Ögel, Ayşe Ender Altıntoprak. Alcohol consumption and associated factors with alcohol consumption among university students. Tepecik Eğit Hast Derg. 2018; 28(1): 47-56

Sorumlu Yazar: Ebru Aldemir, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google ScholarCopyright © 2019 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi. Tüm Hakları Saklıdır.
Lookus & OnlineMakale