Asetabulum Arka Duvar Kırıklarında Cerrahi Tedavi Sonuçlarımız [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2001; 11(1): 18-25 | DOI: 10.5222/terh.2001.76228  

Asetabulum Arka Duvar Kırıklarında Cerrahi Tedavi Sonuçlarımız

Cemil Kayalı1, Gürkan Eryanılmaz1, Yavuz Kıranyaz1, Haluk Ağuş1, Tanzer Gürcü1
SSK Tepecik Eğitim Hastanesi II. Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İZMİR

AMAÇ: Asetabulum arka duvar kırıklı olguların cerrahi tedavi sonrası klinik ve radyolojik sonuçlarıyla, klinik sonucu etkileyebilecek prognostik faktörleri istatistiksel olarak değerlendirmek. GEREÇ VE YÖNTEM: 1994-1999 yılları arasında kliniğimize başvuran 16 asetabulum arka duvar kırıklı olgu ortalama 36 ay (12-67) izlem sonunda Minik olarak Merle d'Aubigne ve Postel'in modifiye kriterlerine göre değerlendirildiler. İstatistiksel olarak klinik sonuçla; elde edilen anatomik düzelme, ameliyat öncesi kalça çıkığı varlığı, hastanın yaşı, ek yaralanma varlığı ve ameliyata alınma süresi arasındaki ilişkiler değerlendirildi. BULGULAR: Klinik olarak 12 olguda (%75), radyolojik olarak 11 olguda (%69) yeterli sonuç elde edildi. Klinik sonuçla ameliyat sonrası elde edilen anatomik düzelme arasında anlamlı ilişki saptadık (p=0.0082). Ancak kalça çıkığı varlığı, ileri hasta yaşı, ek yaralanma varlığı ve ilk iki hafta içinde ameliyata alma sürelerinin klinik sonuçları etkilemediği saptandı (p>0.05). SONUÇ: Ameliyatla sağlanacak anatomik düzelmenin erken dönem sonuçları olumlu etkilediği sonucuna vardık. Dolayısıyla asetabulum arka duvar kırıklarında hareketli, ağrısız, fonksiyonel bir kalça eklemi elde etmek için cerrahi tedavi ile anatomik düzeltme uygulanması gerektiği görüşündeyiz.

Anahtar Kelimeler: Kalça Artroplastisi, Açık Redüksiyon


Results of Surgical Treatment in Posterior Wall Fractures of Acetabulum

Cemil Kayalı1, Gürkan Eryanılmaz1, Yavuz Kıranyaz1, Haluk Ağuş1, Tanzer Gürcü1
SSK Tepecik Eğitim Hastanesi II. Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İZMİR

AIM: Patients with posterior wall fractures, of the acetabulum which treated surgically, were evaluated clinically, radiologicaly and prognostic factors affecting late clinical results were revivewed. MATERIAL and METHOD: Between 1994-1999 sixteen patients with acetabular posterior wall fractures were evaiuated by Merle d'Aubigne and Postel's modified criteria with a mean of 36 months follow up. The relations of clinical results and aquired anatomie reduction, preoperative hip dislocation, patients age, associated injury, preoperative hospitalization time were statistically analyzed. RESULTS: We had 12 (75%) clinical and 11 (69%) radiological satisfactory results. There were significant association between clinical results and postoperative anatomic reduction (p=0.0082). However there were no relationship between clinical results and preoperative hip dislocation, older patient age, associated injury and preoperative hospitalization time (p>0.05). CONCLUSION: We conclude that the achievement of anatomical reduction by surgery affects the early results positively. Therefore postrerior wall fractures of acetabulum should be treated surgically for gaining a mobile, painless and functional hip joint.

Keywords: Hip Artroplasty, Open Reduction


Cemil Kayalı, Gürkan Eryanılmaz, Yavuz Kıranyaz, Haluk Ağuş, Tanzer Gürcü. Results of Surgical Treatment in Posterior Wall Fractures of Acetabulum. Tepecik Eğit Hast Derg. 2001; 11(1): 18-25


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (1 kere görüntülendi)
 (570 kere indirildi)Copyright © 2020 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi. Tüm Hakları Saklıdır.
Lookus & OnlineMakale