Yatrojenik Karın İçi Yabancı Cisimleri [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 1991; 1(2): 149-154 | DOI: 10.5222/terh.1991.77550  

Yatrojenik Karın İçi Yabancı Cisimleri

Avni Şamlı1, Reşat Bozoklar2, Erdinç Balık2, Nurettin Demir3, Ragıp Kayar1
1SSK Tepecik Hastanesi 1. Genel Cerrahi Kliniği, İzmir
2SSK Tepecik Doğumevi 3. Servis
3SSK Tepecik Doğumevi 2. Servis

Yatrojenik periton boşluğu yabancı cisimleri, sanıldığından çok daha sık görülmektedir. Asemptomatik olabildikleri gibi çoğu kez psödotümör, bazan da gastrointestinal kanama ve barsak obstrüksiyonu yapabilmektedir. Konunun sosyal ve adli yönü hekimlik ve özellikle cerrahi mesleğini ciddi boyutlarda ilgilendirmektedir. Az görüldüğü sanılan bu antitenin kabul edilebilir düzeye indirilebilmesi, dikkatleri titiz ve ciddi bir cerrahi teknik ve disiplin üzerinde yoğunlaştırmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Yatrojenik, Yabancı cisim, Periton boşluğu


Iatrogenic Foreign Bodıes in Abdominal Cavity

Avni Şamlı1, Reşat Bozoklar2, Erdinç Balık2, Nurettin Demir3, Ragıp Kayar1
1SSK Tepecik Hastanesi 1. Genel Cerrahi Kliniği, İzmir
2SSK Tepecik Doğumevi 3. Servis
3SSK Tepecik Doğumevi 2. Servis

Iatrogenic foreign bodies in peritoneal cavity are not uncommon. The patients are asymptomatic sometimes, but frequently have a pseudotumor or rarely gastrointestinal obstruction and hemorrhage. The profession of Surgery has been seriously threatened by the social and legal aspects of the iatrogenic causalties. To decrease the iatrogenic foreign bodies to the acceptable levels, it has to be drawn attention to the meticulous surgical technique and careful control of operative pirinciples.

Keywords: Iatrogenic, foreign body, peritoneal cavity


Avni Şamlı, Reşat Bozoklar, Erdinç Balık, Nurettin Demir, Ragıp Kayar. Iatrogenic Foreign Bodıes in Abdominal Cavity. Tepecik Eğit Hast Derg. 1991; 1(2): 149-154


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı indir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google ScholarCopyright © 2019 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi. Tüm Hakları Saklıdır.
Lookus & OnlineMakale