Kord Kanı Alım Teknikleri Ve Sonuçları [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 1997; 7(1): 12-17 | DOI: 10.5222/terh.1997.78245  

Kord Kanı Alım Teknikleri Ve Sonuçları

Savaş Kansoy1, Berna Atabay1, Ahmet Keskinoğlu2, Serap Aksoylar1, Haldun Öniz1, Güzide Aksu1, Suat Çağlayan3
1SSK Tepecik Eğitim Hastanesi Çocuk Kliniği, İzmir
2Ege Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Doku Tipi Laboratuvarı, İzmir
3Ege Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD, İzmir

Kemik İliği Transplantasyonu (KİT) uygulamaları, doku gurupları tam uygun verici bulma zorluğu ve sık "Graft Versus Host Hastalığı (GVHD) " gelişmesi nedeni ile sınırlı kalabilmektedir. Umblikal kord UKK) kanı kullanım, KİT ile gelen birçok problemi ortadan kaldırabilmekte, araştırma çalışmaları ve KİT için mükemmel bir hematopoietik kök hücre kaynağı olarak giderek daha fazla kullanılmaktadır. Bu çalışmada umblikal kord kanı toplanması için, branül kullanılarak basit ve daha az invazif bir teknik geliştirildi. Çalışma esnasmda UKK toplanması için "Şırınga", Şırınga+Flaş", "Kesi+Drenaj", Kesi+Flaş+Drenaj" olarak dört farklı yöntem kullanıldı. UKK ürünleri, miadında ve 'vaginal doğum yapan kadınlarda, plasenta in utero iken elde edildi. Toplam 82 hastanın 52'si şırınga gurubunda yer alırken, kalan 30 hasta diğir üç guruba eşit olarak dağılmakta idi. Kord kanı ürünlerinde volüm 94.1±24 ml (50-160), Hb; of %15.5±2.25 g, Htc; of %46.5±7.2, total mononukleer hücre MNC sayısı 70.4±32.1x107(29.5-203.0), ortalama beyaz kan hücresi (BKH) sayısı 16.1±6.8xl09/lt (6.2-46.0), CD34(+) hücre oranı %0.8±0.4(0.13-1.75), toplanı CD34(+) hücre sayısı 54.9±34xl05(5.0-147.8) olarak bulundu. Tüm ürün toplama teknikleri karşılaştırıldığıııda; Hb, Ht, total BKH ve MNH değerleri, CD34(+) hücre oranları ve sayüarı açısından dört gurup arasmda istatistiki olarak anlamlı fark olmadığı görüldü (K.Vvallis ve M.Whitney-U testleri).

Anahtar Kelimeler: Fetal Kan, Kemik İliği Transplantasyonu, Yenidoğan kan nakli


Umblical Cord Blood Collection Technics

Savaş Kansoy1, Berna Atabay1, Ahmet Keskinoğlu2, Serap Aksoylar1, Haldun Öniz1, Güzide Aksu1, Suat Çağlayan3
1SSK Tepecik Eğitim Hastanesi Çocuk Kliniği, İzmir
2Ege Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Doku Tipi Laboratuvarı, İzmir
3Ege Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD, İzmir

Bone Marrovv Transplation (BMT) is limited by the paucity of HLA matched donors and the frequent occurrence of GVHD (Graft Versos Host Disense). The use of umblical cord blood (UCB) may alleviate some of the problems associated with BMT. Human UCB is an excellent source of hematopoietic stem cells for research and BMT. We developed a simple and less invasive technique using branules,by which sufficien progenitor cell collection has also beeen provided. During the study we used four different methodes for UCB collection; "syringe only", "syringe+flush", "cut+drain" and "flush+cut+ drain". UCB samples were obtined from normal fullterm vaginal deliveries. Collections were made, while the placenta was still in utero. Of total 82 cases studied, "syringe only", group included 52 cases, while other 30 patients were distributed equally in other three groups. Cord blood harvests had volumes; of 94.1±24 ml (50-160), Hb; of %15.5±2.25 g, Htc; of %46.5±7.2, total MNC counts; of 70.4±32.1x107(29.5-203.0), mean NC counts; of 16.1±6.8xl09/lt (6.2-46.0), CD34(+) celi ratio; of %0.8±0.4(0.13-1.75), total CD34(+) cell counts; of 54.9±34xl05 (5.0-147.8). Comparison of all of the groups has shown, that there vvere no statistically significant difference in respect of Hb, Htc, total WBC and MNC values, the ratio and the number of CD34(+) cells (K. Wallis and M. Whitney-U tests)

Keywords: Bone Marrow Transplantation. Neonatal Transfusion. Fetal blood


Savaş Kansoy, Berna Atabay, Ahmet Keskinoğlu, Serap Aksoylar, Haldun Öniz, Güzide Aksu, Suat Çağlayan. Umblical Cord Blood Collection Technics. Tepecik Eğit Hast Derg. 1997; 7(1): 12-17


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (1 kere görüntülendi)
 (558 kere indirildi)Copyright © 2020 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi. Tüm Hakları Saklıdır.
Lookus & OnlineMakale