Gezici Süperfisiyel Tromboflebit İle Başvuran Akut Lenfobiastik Lösemi Olgusu [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2007; 17(3): 179-183 | DOI: 10.5222/terh.2007.79259  

Gezici Süperfisiyel Tromboflebit İle Başvuran Akut Lenfobiastik Lösemi Olgusu

Abdulkadir Küçükbayrak1, Rezan Gergin2, Mustafa Yıldırım1, Davut Özdemir1, Ayşe Kavak3
1Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıklan ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Düzce
2Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Düzce
3Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, Düzce

Venöz tromboemholizm ve maliyn hastalıklar arasında bir ilişki olduğu yapılan çalışmalarda gösterilmiştir. Maliyniteli olguların %5-10'unda; derin ven trombozu, arteriyel tromboz, gezici tromboflebit, pulmoner emboli ve non-bakteriyel trombotik endokardit gibi tromboembolik olaylar gelişmektedir. Genellikle ileri evre kanserlerde görülen tromboz bazen kansere ait bulgular ortaya çıkmadan ilk bulgu olarak da saptanabilir. Sağ ayak bileği travması sonrası başvuran, ateş ve hiperlökositoz görülerek yatırılan olguda sağ bacak diz üstü iç yan bölgede yüzeyel tromboflebit olduğu saptandı. Hastanın yapılan peri ferik yaymasında %90 blast formunda lenfositler görüldü. Periferik kandan yapılan immünfenotipleme sonucu Pre B hücreli ALL ile uyumlu bulundu (CD-19 %93.74, CD-45 %98.73, CD-34 %87.58, CD-22 %63.59, CD-10 negatif). Yapılan kemik iliği biyopsisinde pre B hücreli ALL tanısı teyit edildi. Pre B hücreli lösemi tanısı alan hastanın ikinci günde sol bacakta da tromboflebit gelişti. Antitrombin III (%95) ve fibrinojen (3.7g/dL) düzeyleri normal olan, derin ven trombozu saptanmayan olgu nadir görülmesi ve gezici süperfisiyel tromboflebit ile akut lenfoblastik lösemi arasındaki ilişkiyi düşündürmesi açısından sunulmaya uygun bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Gezici süperfisiyel tromboflebit, akut lenfoblastik lösemi, ateş, hiperlökositoz


A Case of Acute Lymphoblastic Leukemia Presenting with Migratory Superficial Thrombophlebitis

Abdulkadir Küçükbayrak1, Rezan Gergin2, Mustafa Yıldırım1, Davut Özdemir1, Ayşe Kavak3
1Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıklan ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Düzce
2Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Düzce
3Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, Düzce

The relationship between malignant diseases and venous thromboembolism Was shown by different studies. In 10% of patients with malignancy thromboembolic events such as deep vein thrombosis, pulmonary emboli and nonthrombotic endocardit may occur. In high grade cancers, usually be fo re the clinical findings, deep vein thrombosis may be diagnosed. The case who was admitted for right ankle trauma was hospitalized with fever and hyperleucocytosis. A peripheral blood examination revealed lymphocytosis with 90% blast cells. The patient was diagnosed as pre B-cell ALL by the immunophenotype (CD-19 %93.74, CD-45 %98.73, CD-34 %87.58, CD-22 %63.59, CD-10 negative). Pre B-cell ALL diagnosis was confirmed with bone marrow biopsy. The patient developed thrombophlebitis in left leg by the second day of the hospitalization. Antithrombin III (95%) and fibrinogen (3.7 g/dL) levels were in normal ranges and there was no evidence for deep vein thrombosis. The case is presented as it is a rare condition which indicates a possible association between migratory superficial thrombophlebitis and B-cell acute lymhoblastic leukemia.

Keywords: Migratory superficial thrombophlebitis, acute lymphoblastic leukemia, fever, Hjperleucocytosis


Abdulkadir Küçükbayrak, Rezan Gergin, Mustafa Yıldırım, Davut Özdemir, Ayşe Kavak. A Case of Acute Lymphoblastic Leukemia Presenting with Migratory Superficial Thrombophlebitis. Tepecik Eğit Hast Derg. 2007; 17(3): 179-183


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (1 kere görüntülendi)
 (514 kere indirildi)Copyright © 2019 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi. Tüm Hakları Saklıdır.
Lookus & OnlineMakale