Yenidoğan Sarılığı Nedeni İle Yatırılan Olgularda Hipereatremi Sıklığı [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2007; 17(1): 39-43 | DOI: 10.5222/terh.2007.82317  

Yenidoğan Sarılığı Nedeni İle Yatırılan Olgularda Hipereatremi Sıklığı

Esra Arun Özer1, Özlem Turan1, Alkan Bal1, Münevver Yıldırımer1, Berat Kanar1, Halil Aydınoğlu1, Mehmet Helvacı1
Sağlık Bakanlığı Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Kliniği, İzmir

Amaç: Erken yenidoğan döneminde yeterli emzirmemeye bağlı fazla sıvı kaybı ve buna bağlı sarılık sık görülen bir klinik durumdur. Bu çalışmada yenidoğan sarılığı nedeni ile erken dönemde hospitalize edilen olgularda, hipernatremi sıklığı ve etki eden faktörlerin araştırılması amaçlanmıştır. Yöntem: Hastanemiz Yenidoğan Kliniğine 1 Ocak 2006-31 Aralık 2006 tarihleri arasında yenidoğan sarılığı nedeni ile yatırılan term bebekler retrospektif olarak değerlendirilmiştir. Postnatal yaşı 5 gün ve altında, majör konjenital anomalisi ve enfeksiyonu olmayan indirek hiperbilirubinemili olgular çalışma grubu olarak alınmıştır. Olguların dosyalarından doğum ağırlığı, hastaneye yatışındaki vücut ağırlığı, cinsiyeti, doğum şekli, annenin gebelik sayısı, hastaneye yatış sırasındaki postnatal yaşı (gün), hastanede yatış süresi, üre, kreatinin, sodyum (Na) ve total bilirubin düzeyleri kaydedilmiştir. Hipernatremisi saptanan olgular, serum Na düzeyi normal saptanan olgularla yukarıda sayılan parametreler açısından istatistiksel olarak karşılaştırıl- mıştır. Bulgular: Çalışma grubunu oluşturan doğum ağırlığı ortalama 3240 gram, 66 erkek ve 37 kız, toplam 103 olgunun 31 'inde (%30.9) ağır hipernatremi olduğu saptanmıştır. Hipernatremisi saptanan olgular, serum Na düzeyi normal sınırlarda olan olgular ile karşılaştırıldığında cinsiyet, doğum ağırlığı, postnatal yaş, doğum şekli, annenin gebelik sayısı, yatış süresi, yatış sırasındaki total bilirubin düzeyleri arasında anlamlı istatistiksel fark bulunmazken, üre, kreatinin ve ağırlık kayıp yüzdeleri bakımından anlamlı farklı bulunmuştur. Sonuç: Yenidoğan döneminde başarılı bir emzirmenin sağlanması erken dönemde sarılık gelişimi açısından önemli olduğu gibi, dehidratasyonun önlenmesi bakımından da dikkatle takibi gereken bir konudur. Erken yenidoğan döneminde, ağırlık kaybı fazla olgularda hipernatremi sık görülen bir klinik durum olarak karşımıza çıkmakta, buna bağlı prerenal böbrek yetmezliği ve dehidratasyon da görülebilmektedir. Tüm yenidoğan bebeklerde optimal beslenmenin sağlanması amacıyla annelerin hastaneden taburcu olmadan eğitilmesi ve yenidoğan bebeklerin taburculuk sonrası erken dönemde beslenmelerinin yakından izlenmesinin önemi vurgulanmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Hipernatremi, sarılık, yenidoğan


Frequency of Hypernatremia in Newborns Hospitalized Due to Hyperbilirubinemia

Esra Arun Özer1, Özlem Turan1, Alkan Bal1, Münevver Yıldırımer1, Berat Kanar1, Halil Aydınoğlu1, Mehmet Helvacı1
Sağlık Bakanlığı Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Kliniği, İzmir

Aim: Excessive insensible water loss due to inadequate breast feeding and consequently hyperbilirubinemia are common clinical conditions in the early neonatal period. The aim of the study was to evaluate the incidence and causes of hypernatremia in neonates hospitalized due to neonatal hyperbilirubinemia. Methods: Between January 2006 and December 2006, all patients admitted to our Neonatal Unit because of hyperbilirubinemia were assessed retrospectively. Term infants younger than 5 days were enrolled in the study whereas patients with major congenital abnormality and infection were excluded. Birth weight, body weight at admission, gender, delivery type, postnatal age (days) on admission, weight change since birth (percentage weight loss calculated on admission), maternal pariety, duration of hospitalization, serum sodium (Na), total bilirubin, urea and creatinin levels were recorded from patients; records. Patients with hypernatremia were compared to the normonatremic patients in terms of the parameters mentioned above. Results: Sixty six patients were male, 37 female and the mean birth weight was 3240 g. Of overall 103 patients, 31 patients had severe hypernatremia in study group. Those with hypernatremia had significantly higher urea and creatinin and more severe weight loss. The remaining parameters appeared to be insignificant. Conclusion: Successful breastfeeding is of great importance not only for development of jaundince in the early period but also preventing dehidration. The babies having severe weight loss in the early neonatal period carry high risk of hypernatremia associated with prerenal kidney failure and dehidration. Maintaining optimal nutrition, coaching the mothers on admission and close follow-up infants in the early period for feeding status are the key approaches

Keywords: Hypernatremia, jaundice, newborn


Esra Arun Özer, Özlem Turan, Alkan Bal, Münevver Yıldırımer, Berat Kanar, Halil Aydınoğlu, Mehmet Helvacı. Frequency of Hypernatremia in Newborns Hospitalized Due to Hyperbilirubinemia. Tepecik Eğit Hast Derg. 2007; 17(1): 39-43


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı indir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google ScholarCopyright © 2019 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi. Tüm Hakları Saklıdır.
Lookus & OnlineMakale