Aksial Kompresyonlu İntra Meduller Modifiye Bir Çivi (İnvitro Deneysel Çalışma) [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 1991; 1(2): 101-108 | DOI: 10.5222/terh.1991.82642  

Aksial Kompresyonlu İntra Meduller Modifiye Bir Çivi (İnvitro Deneysel Çalışma)

Yavuz Kıranyaz1
SSK Tepecik Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İzmir

Uzun kemik kırıklarının cerrahi tedavisinde amaç, tam redüksiyon ve sağlam bir sentez sağlamaktır. Bunun için travmatoloji alanında belirli prensipler içeren cerrahi teknikler kullanılır. İntra meduller çivileme ve kompresyon plaklı osteosentez yöntemleri halen geniş kullanım alanı bulmaktadırlar. Yararlılığı ve tedavi etkinlikleri kabul edilmiş bu iki yöntemin avantajlarını birarada içeren aksial kompresyonlu intra meduller çivi ve ekipmanlarının tanıtımı amacıyla 4 grup çalışma sunulmuştur. Ağaç modeller, hayvan kemikleri, insan kadavra kemikleri ve insana ait dezartiküle üst ekstremite humerusu üzerindeki kırık sentezi çalışmaları tanıtılmıştır. Bu çalışmalarda aksial kompresyon yapabilen intra meduller çivi kullanılmış ve olumlu sonuçlar elde edilmiştir. Uygulama kolaylığı, stabil bir osteosentez elde edilmesi ve güçlü kompresyonun kırık çizgisini etkilemesi bu tekniğin avantajlarıdır. Meduller kanalın oyulmasına gerek duyulmaması kırık kaynaması yönünden olumlu bir durumdur. Kırık kaynamasını ve hastanın rehabilitasyonunu çabuklaştıracağı düşüncesiyle klinik kullanılabilirlik özellikleri taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler: Intrameduller çivi, Aksial kompresyon


A Modified Intra Medullary Nail With Axial Compression (Invitro Experimental Study)

Yavuz Kıranyaz1
SSK Tepecik Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İzmir

A modified intra medullar nail with axial compression for fractures of the long bones and a guide device for this procedure were introduced. Intra medullary nailing for appropriate fractures of the long bones is very popularized osteosynthesis technique. And osteosynthesis with compression plates and screws are used for a large field of traumatology. These two systems of osteosynthesis and their applications have innumerable advantages for fracture healing individually. But they have also some disadvantages for repairing of fractures. For example, intra medullary nailing requires reaming of the medullary canal of the long bones for stability and rigidity of osteosynthesis procedure. It is well known that intramedullary reaming disturbs to endosteal vessels. And this means that fracture union will be delayed. On the other hand, osteosynthesis with the compression plates and screws also damage to periosteal blood circulation. An intra medullar nail with axial compression minimizes these disadvantages and so rigid fixation, good alignment, rapid primary bone healing are obtained. The implants and equipment presented here were designed and produced for this study. They were applicated on some wooden models, cow's long bones and some disarticulated upper extremities of human. During this study, current literatüre about intra medullary nailing, reaming of medullary canal of bone and osteosynthesis with using compression effects were reviewed.

Keywords: Intra medullary nailing, Axial compression.


Yavuz Kıranyaz. A Modified Intra Medullary Nail With Axial Compression (Invitro Experimental Study). Tepecik Eğit Hast Derg. 1991; 1(2): 101-108


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı indir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google ScholarCopyright © 2019 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi. Tüm Hakları Saklıdır.
Lookus & OnlineMakale