Hemşirelerde Tükenmişlik Ve Yorgunluk Semptomları [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2013; 23(2): 83-87 | DOI: 10.5222/terh.2013.83944  

Hemşirelerde Tükenmişlik Ve Yorgunluk Semptomları

Umut Gök Balcı1, Şenay Demir2, Yıldız Kurdal1, Gülhan Koyuncu2, Yonca Deniz2, Ömriye Tereci2, Funda Mandus2, Sevda Yalçınkaya2, Kurtuluş Öngel3
1İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, İzmir
2Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği
3Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir

Amaç: Hastanemizde çalışan hemşirelerde kronik yorgunluk ve tükenmişlik semptomlarını araştırmak. Gereç ve Yöntem: Hastanemizin çeşitli kliniklerine çalışan ve bu çalışmaya katılmayı kabul eden 107 hemşire çalışma grubuna dahil edildi. Hemşirelere konu ile ilgili hazırlanmış anketler uygulandı. Veriler yüzde analiz olarak değerlendirildi. İstatistiksel analizler SPSS version 16.0 programı ile yapıldı. Bulgular: Çalışmaya katılan 107 hemşirenin 94’ü kadın (%87,80), 13’ü erkekti (%12,20). Katılımcıların 62’si (%57,90) 30- 40 yaş arasında, 26’sı (%24,30) 30 yaşın altında, 19’u (%17,80) 40 yaşın üzerindeydi. Hemşirelerin %25’i çocuk sağlığı ve hastalıkları kliniğinde, %21,30’u genel cerrahi kliniğinde, %27,80’i acil servis ve yoğun bakım ünitelerinde çalışmaktaydı. Gündüz/gece nöbeti şeklinde çalışanların oranı %63,55 (68), yalnız gündüz çalışanların oranı ise %33,64 (36) olarak hesaplandı. Hemşirelerden %52,80’inde sürekli uyku problemi ve %76,90’ında kronik yorgunluk kaydedildi. Sonuç: Sağlık çalışanları ve özellikle bu araştırmaya konu olan hemşireler tükenmişlik için risk altında olan meslek grubunu oluşturmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik mesleği, Kronik yorgunluk, Meslek hastalığı, Tükenmişlik.


Burnout And Tiredness Among Nurses

Umut Gök Balcı1, Şenay Demir2, Yıldız Kurdal1, Gülhan Koyuncu2, Yonca Deniz2, Ömriye Tereci2, Funda Mandus2, Sevda Yalçınkaya2, Kurtuluş Öngel3
1İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, İzmir
2Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği
3Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir

Aim: To investigate chronic tiredness and burnout symptoms in the nurses who works in our hospital. Material and Method: 107 nurses working at various departments in our hospital and who agreed to participate this study were included. A subject related questionnaire was applied to nurses. The data is evaluated on the base of percentage analysis. All statistical analyses were performed using SPSS version 16.0. Findings: 87.80% (94) of the 107 nurses were women, and 12.20% (13) were men. The age interval for 57.90% (62) of the 107 nurses participating to the survey was 30-40 years while 24.30% (26) of them were under 30 years and 17.80% (19) of them were above 40 years of age. 25% of the nurses were working at pediatric department while 21.30% at general surgery department, 27.80% at emergency service and intensive care units respectively. While 63.55 % (68) of participants were working as day shift and night duty, 33.64% (36) of nurses were working only during day shift. 52.80% continuous sleep problems and 76.90% chronic tiredness were recorded in this group. Conclusion: Health care workers, especially nurses, which is the subject of this study is a occupational group who are at risk for burnout.

Keywords: Profession of nursing, Chronic tiredness, Professional Diseases, Burnout.


Umut Gök Balcı, Şenay Demir, Yıldız Kurdal, Gülhan Koyuncu, Yonca Deniz, Ömriye Tereci, Funda Mandus, Sevda Yalçınkaya, Kurtuluş Öngel. Burnout And Tiredness Among Nurses. Tepecik Eğit Hast Derg. 2013; 23(2): 83-87


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (1 kere görüntülendi)
 (802 kere indirildi)Copyright © 2020 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi. Tüm Hakları Saklıdır.
Lookus & OnlineMakale