Hiperbarik Oksijen Tedavisinin Diyabetik Ayak Yaralarında Damarlanma Üzerine Etkisi [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2010; 20(1): 29-32 | DOI: 10.5222/terh.2010.84665  

Hiperbarik Oksijen Tedavisinin Diyabetik Ayak Yaralarında Damarlanma Üzerine Etkisi

Tuınay Ataman1, Cem Karaali1, Ragıp Kayar1, Osman Güngör1, Cem Büyükçayır2, Ümit Bayol3
1Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1. Cerrahi Kliniği, İzmir
2Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir
3Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Laboratuvarı, İzmir

AMAÇ: Hiperbarik oksijen (HBO) tedavisinin diyabetik ayak yaralarındaki damar yapısına etkisini araştırmak. GEREÇ VE YÖNTEM: Çalışmaya diyabetik ayak yarası nedeniyle Mart-Ağustos 2009 tarihleri arasında Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniklerine yatmış olgular arasından Wagner sınıflamasına göre 2, 3 ve 4. evredeki diyabetik ayak yaraları alınmıştır. Diyabetik ülser alanı ve komşu sağlam dokudan alınan biyopsilerde vaskülarizasyon düzeyi hiperbarik oksijen (HBO) tedavisi öncesi ve sonrası kıyaslanmıştır. Patolojik değerlendirme, ülser ve ülsere komşu epitelde vaskülarizasyon; hafif, orta ve şiddetli olarak değerlendirilmiştir Olgular hiperbarik oksijen tedavisini 4 atm basınç altında, en az 120 dakika ve 40 seans olmak üzere ve pazar günleri hariç haftanın 6 günü ortalama 2 ay almıştır.Çalışmadan elde edilen veriler SPSS 15.0 for windows programında Fisher'in kesin testi ile değerlendirildi. BULGULAR: HBO tedavisi almayı kabul eden 14 hasta çalışmaya alındı. Hastalardan 2 si alman biyopsilerin yetersiz olarak değerlendirilmesi nedeniyle çalışma dışı kalmıştır. Yaş ortlaması 60.3ÖÜ4.50 olan 8 erkek 4 kadın toplam 12 hastanın diyabet yılı ortalaması, 19.30± 7.2 yıl olarak saptanmıştır. Damar Endotel Yoğunluğu (DEY=damarlanma) düzeyi tedavi öncesi 5 hastada hafif, 5 hastada orta, 2 hastada yoğun olarak gözlenirken, tedavi sonrası 9 hastada orta vaskülarizasyon, 3 hastada ise yoğun vaskülarizasyon olduğu saptanmıştır. Bu artış istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0.05). SONUÇ: Çalışmamızda; HBO tedavisinin V/agner derecesi 2 ila 4 arasında olan diyabetik ayak ülserli hastalarda vaskülarizasyonu arttırmada yararlı olabileceği düşünülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Diyabetik ayak, Hiperbarik oksijen tedavisi, Vaskülarizasyon.


The Effect Of Hyperbaric Oxygen Therapy On The Vascularisation Of Diabetic Foot Ulcers

Tuınay Ataman1, Cem Karaali1, Ragıp Kayar1, Osman Güngör1, Cem Büyükçayır2, Ümit Bayol3
1Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1. Cerrahi Kliniği, İzmir
2Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir
3Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Laboratuvarı, İzmir

AIM: To compare the vascularisation in diabetic foot ulcers before and after the hyperbaric oxygen treatment. MATEREAL AND METHOD: Among the patients admitted to our hospital for diabetic foot ulcers, 14 of them with Wagner-2 to degree 4 ulcer were included for our prospective study. Tissue biopsies were taken from the margin between ulcer and healthy tissue under local anesthesia so that the vascularisation can be compared both in ulcer and normal tissue. The vascularisation was evaluated by a single pathologist as mi İd, moderate and dense vascularisation. The biopsy specimens taken from two patients were inadequate for evaluation of vascularisation and they ha ve been excluded. Biopsies were performed in each case before and after hyperbaric oxygen treatment. An informed consent was taken in each patient. Hyperbaric oxygen treatment was applied in a private center, 6 sessions a week (Sundays off), totally 40 sessions in each case. Duration of each session was minimal 120 minutes and the pressure was about 2,4 ATA. Data were analysed statistically by Fisher's exact test in SPSS 15.0 for windows. FINDINGS: The average age was 60.3 + 14.5 in twelve patients. 4 of them was female and 8 male. The average duration of diabetes mellitus was 19.3 + 7.2 years of the 12 patients. Vascular endothelial density was mild in 5 patients, moderate in other 5 patients and dense in two before hyperbaric oxygen treatment. After treatment, vascular endothelial density was moderate in 9 patients and dense in 3 patients. The difference was statistically significant (p<0,05). Clinical follow-up revealed that improvement of wound healing was observed in 9 patients, while no change was in a case and a second case did not change. Finger amputation was needed only in one patient. CONCLUSION: Our study has confırmed that the hyperbaric oxygen treatment has increased the vascularisation of diabetic foot ulcers-and improved wound healing process.Tuınay Ataman, Cem Karaali, Ragıp Kayar, Osman Güngör, Cem Büyükçayır, Ümit Bayol. The Effect Of Hyperbaric Oxygen Therapy On The Vascularisation Of Diabetic Foot Ulcers. Tepecik Eğit Hast Derg. 2010; 20(1): 29-32


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google ScholarCopyright © 2019 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi. Tüm Hakları Saklıdır.
Lookus & OnlineMakale