Erişkin Başlangıçlı Still hastalığı bulgularıyla görülen Aksiyel Spondiloartropati Vakası [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2015; 25(1): 62-65 | DOI: 10.5222/terh.2015.062  

Erişkin Başlangıçlı Still hastalığı bulgularıyla görülen Aksiyel Spondiloartropati Vakası

Vedat Gerdan1, Ali Taylan2, Ferhat Ekinci3
1Karşıyaka Devlet Hastanesi, Romatoloji Kliniği, İzmir, Türkiye
2Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Romatoloji Kliniği, İzmir, Türkiye
3Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Bölümü, İzmir, Türkiye

AMAÇ: Erişkin Başlangıçlı Still Hastalığı (EBSH), etiyolojisi bilinmeyen nadir bir enflamatuvar hastalıktır. Başlıca özellikleri yüksek ateş, döküntü, poliartralji ve lenfadenopatidir. Romatizmal hastalıkların seyrinde ateş sık görülen bir bulgu değildir. Ankilozan spondilit (AS) veya spondiloartropati (SpA) hastalarında nadiren bildirilmiştir. Konu ile ilgili çok az sayıda vaka sunulmuştur. Burada 24 yaşında erkek hasta ayrıntılı anamnez, klinik ve radyolojik bulguları ile değerlendilerek erişkin still hastalığı tanı kriterlerini tam olarak karşılayan aksiyel spondiloartropati vakası olarak paylaşılmıştır.
YÖNTEMLER: .
BULGULAR: .
SONUÇ: .

Anahtar Kelimeler: Aksiyel Spondiloartropati, Erişkin Başlangıçlı Still Hastalığı, Ateş


A Patient with known Axial Spondyloarthropathy also fulfilled Adult Onset Still Disease diagnostic criteria.

Vedat Gerdan1, Ali Taylan2, Ferhat Ekinci3
1Karşıyaka State Hospital, Division Of Rheumatology, Izmir, Turkey
2Tepecik Training And Research Hospital, Division Of Rheumatology, Izmir, Turkey
3Tepecik Training And Research Hospital, Department Of Internal Medicine, Izmir, Turkey

OBJECTIVE: Adult-onset Still disease is a rare inflammatory disorder of unknown etiology. The main features of disease are high fever, rash, polyarthralgia and lymphadenopathy.Fever is an uncommon finding and rarely presented during the course of ankylosing spondylitis (AS) and Sponyloarthropathy (SpA). Only few cases and case were presented so far. In our case, an 24 years old man patient was commented with detailed anamnesis, clinical and radiologic findings. We report a patient with known diagnosis of AS who also fulfilled adult-onset still disease diagnostic criteria.

METHODS: .
RESULTS: .
CONCLUSION: .

Keywords: Axial Spondyloarthropathy, Adult Onset Still's Disease, Fever


Vedat Gerdan, Ali Taylan, Ferhat Ekinci. A Patient with known Axial Spondyloarthropathy also fulfilled Adult Onset Still Disease diagnostic criteria.. Tepecik Eğit Hast Derg. 2015; 25(1): 62-65

Sorumlu Yazar: Vedat Gerdan, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı indir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google ScholarCopyright © 2019 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi. Tüm Hakları Saklıdır.
Lookus & OnlineMakale