Memenin Müsinöz Karsinomları (8 Olgu) [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 1995; 5(1): 62-68 | DOI: 10.5222/terh.1995.89490  

Memenin Müsinöz Karsinomları (8 Olgu)

Özden Vural1, Salim Güngör1
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji ABD, Konya

Bu çalışmada 301 meme karsinomu olgusu içinde saptanan sekiz müsinöz karsinom(% 2.6) incelendi. Beş tümör saf, üç tümör bileşik tiptedir. Bütün tümörler bol nötral ve asidik müsin içermektedir. Beş saf müsinöz karsinomun üçünde argirofilik granül yoktur. Diğer iki saf müsinöz tümör argirofilik granüllerden zengindi. Saf müsinöz karsinomlarda (% 20), bileşik müsinöz karsinomlardan (% 66.6) daha az lenf nodülü tutulumu görüldü.

Anahtar Kelimeler: Meme Karsinomu, Müsin, Argirofilik Granül


Mucinous Carcinoma of The Breast ( 8 Cases)

Özden Vural1, Salim Güngör1
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji ABD, Konya

In this study, 8 cases of mucinous carcinomas (2.6 %), which are found in overall 301 mammary carcinoma cases were examined. Five tumors were of the pure type and three were mixed. Ali had abundant neutral and acidic mucin. Of the five pure mucinous tumors, three were devoid of argyrophilic granules. The other two pure mucinous tumors were rich in ar- gyrophilic granules. The pure type (20 %) showed less frequent nodal involvement than in the mixed type (66.6 %)

Keywords: Breast Carcinoma, Mucin, Argyrophilic Granule.


Özden Vural, Salim Güngör. Mucinous Carcinoma of The Breast ( 8 Cases). Tepecik Eğit Hast Derg. 1995; 5(1): 62-68


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı indir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google ScholarCopyright © 2019 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi. Tüm Hakları Saklıdır.
Lookus & OnlineMakale