Esansiyel Hipertansiyonlu Hastalarda Mikroalbuminüri İle Plazma Fibronektin Düzeyleri İlişkisi [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 1997; 7(1): 18-21 | DOI: 10.5222/terh.1997.93902  

Esansiyel Hipertansiyonlu Hastalarda Mikroalbuminüri İle Plazma Fibronektin Düzeyleri İlişkisi

Mert Özbakkaloğlu1, Ayşın Harmanda1, Çiğdem Erten1, Sema Özinel2, Coşkun Yavuzgil1
1SSK Tepecik Eğitim Hastanesi 1. İç Hastalıkları Kliniği, İzmir
2SSK Tepecik Eğitim Hastanesi Klinik Biyokimya Laboratuarı, İzmir

Çalışmamızda, hipertansiyonun ortaya çıkardığı mikro ve makrovasküler potolojilerin güvenilir bir yansıtıcısı olan mikroalbüminüri ile ekstraselüler matriksin önemli bir elemanı olan ve trombosit aktivitesi ile de ilişkili olan fibronektin'in plazma düzeyleri arasındaki ilişki araştırılmıştır. Hipertansif grup 38 hasta, normatensif kontrol grubu ise 19 hasta içermektedir. Hipertansif grupta mikroalbüminüri değerleri 21.96+ 5.18, kontrol grubunda ise 6.54+ 2.43 olarak bulunmuştur (p <0.001). Grupların fibronektin değerleri arasında istatistiksel anlamlı fark saptanmamıştır (p<0.05). Mikroalbüminüri ile fibronektin değerleri arasında hipertansif grupta ileri anlamlı istatiksel ilişki (r=0.497) saptanmış olup bu 0.001'den küçük bir p değerini ifade etmektedir. Bu ilişki normtensif grupta gözlenmemiştir (p>0.05).

Anahtar Kelimeler: Ekstraselüler Matriks, Mikrovasküler Komplikasyonlar


The Relationship Between Microalbuminuria and Plasma Fibronectin Levels in Hypertensive Patients

Mert Özbakkaloğlu1, Ayşın Harmanda1, Çiğdem Erten1, Sema Özinel2, Coşkun Yavuzgil1
1SSK Tepecik Eğitim Hastanesi 1. İç Hastalıkları Kliniği, İzmir
2SSK Tepecik Eğitim Hastanesi Klinik Biyokimya Laboratuarı, İzmir

In this clinical study, we have studied the relationship between microalbuminuria and plasma fibronectin levels in the hypertensive study and normotensive control groups. Hypertensive group had 38 patients and control group had 19 patients. Microalbuminuria values were 21.96+5.18mg/L for hypertensive group and 6.54+ 2.43mg/L for normotensive group (p<0.05). In the study group very significant statistical relation between microalbuminuria and fibronectin values(r=0.497) was obtained (vvhich indicated a p value smaller than 0.001) while on the contrary no relation (p> 0.05) was observed in the control group.

Keywords: Extracellular Matrix, Hypertensive Complications


Mert Özbakkaloğlu, Ayşın Harmanda, Çiğdem Erten, Sema Özinel, Coşkun Yavuzgil. The Relationship Between Microalbuminuria and Plasma Fibronectin Levels in Hypertensive Patients. Tepecik Eğit Hast Derg. 1997; 7(1): 18-21


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (1 kere görüntülendi)
 (534 kere indirildi)Copyright © 2020 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi. Tüm Hakları Saklıdır.
Lookus & OnlineMakale