İntraaortik Balon Pompası Uygulamasının Kan Atrial Natriüretik Peptid Düzeyine Etkisi [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 1995; 5(1): 29-33 | DOI: 10.5222/terh.1995.95602  

İntraaortik Balon Pompası Uygulamasının Kan Atrial Natriüretik Peptid Düzeyine Etkisi

Bahar Boydak1, Dilek Özmen2, Hasan Yılmaz1, Azem Akıllı1, Cüneyt Türkoğlu1
1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, İzmir
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı, İzmir

Biz bu çalışmada düşük ejeksiyon fraksiyonu olan kalp yetmezlikli hastalarda intraaortik balon uygulanması önce ve sonrası tansiyon arteryel ve kandaki Atrial Natriüretik Peptid (ANP) düzeylerini karşılaştırdık. 11'i erkek, 3'ü kadm olmak üzere 14 hastada çalışıldı. Erkeklerin yaş ortalaması 51.7+8.3, kadınların yaş ortalaması 53.3±7.3 tü. 8 hastaya perkütan transkoroner anjiografi, 2 hastaya aorto-koroner baypas, 1 hastaya koroner anjiografi, 1 hastaya aort ve mitral kapak replasmanı esnasında, 2 hastaya kardiyojenik şok nedeniyle intraaortik balon pompası uygulandı. Kan örnekleri ANP radyoimmunoassay yöntemle ölçüldü. Kullandığımız kitin normali 31+11 pg/mL idi. Sonuç olarak, düşük ejeksiyon fraksiyonlu konjestif kalp yetmezlikti hastalarda intraaortik balon pompası uygulaması ile kandaki ANP seviyesinde istatiksel olarak anlamlı bir azalma ve artiyel tansiyonda ise anlamlı artma bulundu.

Anahtar Kelimeler: Atrial Natriüretik Hormon, Kalp Yetmezliği


Effects of Intraaortic Balloon Pump Treatment On Atrial Natriuretic Peptide Levels

Bahar Boydak1, Dilek Özmen2, Hasan Yılmaz1, Azem Akıllı1, Cüneyt Türkoğlu1
1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, İzmir
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı, İzmir

In the present study, arterial tension and blood ANP (Atrial Natriuretic Peptide) levels before and after intraaortic balloon treatment were compared in patients with low ejection fraction and congestive heart failure. Fourteen patients; eleven men, three women were included in the study, with mean ages 51.7+8.3 and53.3+7.3, respectively. intraaortic balloon pump was applied to eight patients during aorto-coronary bypass, to one patient during aortocoronory angiography, one patient during aortic valve replacement mitral valve replacement, and two patients with cardiogenic shock. Blood ANP concentrations were measured by radioimmunoassay (the reference ranges of the kit were 31+11 pg/mL). It was concluded that, intraaortic balloon pump, in patients with low ejection fraction and congestive heart failure, led to statistically significant decrease in blood ANP concentrations and significant increase in arterial tension.

Keywords: Atrial Natriuretic Hormone, Heart Failure


Bahar Boydak, Dilek Özmen, Hasan Yılmaz, Azem Akıllı, Cüneyt Türkoğlu. Effects of Intraaortic Balloon Pump Treatment On Atrial Natriuretic Peptide Levels. Tepecik Eğit Hast Derg. 1995; 5(1): 29-33


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı indir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google ScholarCopyright © 2019 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi. Tüm Hakları Saklıdır.
Lookus & OnlineMakale