Tüberküloz Salpinjit Olgusu [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 1995; 5(1): 100-103 | DOI: 10.5222/terh.1995.96899  

Tüberküloz Salpinjit Olgusu

Mansur Kamacı1, Rıfat Hakkı Gürsoy2, Hüsamettin Sargın3, Eşref Demir4
1600 Yataklı Mevki Asker Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, İstanbul
2Gazi Üniv. Tıp Fakültesi Kadın Hastalılkları ve Doğum Kliniği, Ankara
3600 Yataklı Mevki Asker Hastanesi Radyoloji Kliniği, İstanbul
4600 Yataklı Mevki Asker Hastanesi Patoloji Laboratuvarı, İstanbul

Çocuk isteğiyle başvuran, 7 yıllık evli, kadın hastamızın çene altında solda lenfadenit tüberküloz skarı mevcuttu. 24 yaşındaki olgunun histerosalpingografisinde fallopian tüplerde "golf sopası" belirtisinin saptanması üzerine infertiliteye salpinjit tüberkülozun neden olabileceği düşüncesiyle laparoskopi yapıldı. Laparoskopik gözlem ve tubalardaki granülasyonlardan alınan biyopsi metaryallerinin patolojik incelemesi, ayrıca Douglastan aspirasyonla sağlanan sıvının sitolojik ve biyokimyasal (Rivalta testleri) analizlerinde salpinjit tüberküloz tanısı doğrulandı. Olgunun infertilite sorununun In Vitro Fertilizasyon/Embryo Transferi girişimiyle çözülebileceği önerildi.

Anahtar Kelimeler: İnfertilite, İnvitro fertilizasyon, Salpinjit Tüberküloz


A Case of Tuberculous Salpingitis

Mansur Kamacı1, Rıfat Hakkı Gürsoy2, Hüsamettin Sargın3, Eşref Demir4
1600 Yataklı Mevki Asker Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, İstanbul
2Gazi Üniv. Tıp Fakültesi Kadın Hastalılkları ve Doğum Kliniği, Ankara
3600 Yataklı Mevki Asker Hastanesi Radyoloji Kliniği, İstanbul
4600 Yataklı Mevki Asker Hastanesi Patoloji Laboratuvarı, İstanbul

A seven-year married infertile patient was admitted to 600-bed-Military Hospital, Department of Obstetrics and Gynecology. In routine physical examination and infertility work up, a scaring due to tuberculosis lymphadenitis on left submandibular region and a typical "golf stick" sign of the fallopian tubes on hysterosalpingography was noted. Biopsies from the granulomatous tissues and the peritoneal fluid samples from the Douglas pouch were taken during diagnostic laparoscopy. The peritoneal fluid aspirate from the Douglas pouch was Rivalta positive. Histology and biochemical analysis confirmed the diagnosis of tuberculous salpingitis. The patient was referred to an In Vitro Fertilization center.

Keywords: Tuberculous salpingitis, Infertility, Invitro fertilization.


Mansur Kamacı, Rıfat Hakkı Gürsoy, Hüsamettin Sargın, Eşref Demir. A Case of Tuberculous Salpingitis. Tepecik Eğit Hast Derg. 1995; 5(1): 100-103


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı indir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google ScholarCopyright © 2019 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi. Tüm Hakları Saklıdır.
Lookus & OnlineMakale