The Effects of Corticosteroids on Serum Tumor Necrosis Factor-Alpha and P-Selectin Levels in Septic Rats [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2007; 17(1): 9-16 | DOI: 10.5222/terh.2007.97433  

The Effects of Corticosteroids on Serum Tumor Necrosis Factor-Alpha and P-Selectin Levels in Septic Rats

Mehmet Öztürk1, Bülent Aydınlı2, Mahmut Başoğlu2, Gürkan Öztürk2, S. Selçuk Atamanalp2, M. İlhan Yıldırgan2, Emrah Sert2, Durkaya Ören2
1Numune Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği, Erzurum
2Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Erzurum

Amaç: Sepsisin erken tanısında kullanılabilecek ve spesifik tedavi yöntemlerine başvurulmasını sağlayabilecek yeni parametreler infeksiyona sistemik yanıt olarak tanımlanan bu tablonun yüksek mortalitesinin azaltılmasında kullanılabilirler. Bir adeziv protein olan P-selektin ve Tümör Nekrotizan Faktör-a (TNF-a) gibi sitokinler, son zamanlarda, infeksiyona sistemik yangısal yanıtın, yani septik şoka gidişin bir göstergesi olarak dikkati çekmektedirler. Bu çalışmada amacımız, sepsis modeli oluşturulan sıçanlarda kortikosteroidlerin serum p-selektin ve TNF-alfa düzeyleri üzerine olan etkisini araştırmak ve kortikosteroidlerin sepsis tedavisindeki rolünü değerlendirmektir. Yöntem: Bu çalışmada 50 adet erkek Sprague Davoley sıçan 10'ar denekten oluşan 5 gruba ayrıldı (Kontrol, Sham, Prednizolon, Sepsis, Sepsis + prednizolon). Operasyon başlamadan 30 dakika önce sıçanlara tedavi dozunda prednizolon verildi. Postoperatif 3'üncü ve 6'ıncı saatlerde alınan kan örneklerinde, P-Selektin, TNF-a düzeyleri belirlendi. Gruplar arasındaki fark MannWhitney U testi kullanılarak değerlendirildi. Bulgular: Sepsis modeli oluşturulan gruplarda p-selektin ve TNF-alfa düzeylerinin kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı yüksek olduğu, kortikosteroid tedavisi verilen septik sıçanlarda ise serum p-selektin ve TNF-alfa düzeylerinin anlamlı azaldığı bulunmuştur. Sonuç: Erken kortikosteroid tedavisinin sepsis modeli oluşturulan sıçanlarda TNF-alfa ve p-selektin düzeylerini azalttığı, bu nedenle sepsis t e kortikosteroidlerin terapötik bir rolü olabileceği kanısına varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Sepsis, kortikosteroid, P-selektin, TNF-alfa


Sepsis Modeli Oluşturulan Sıçanlarda Kortikosteroidlerin Tümör Nekrotizan Faktör-a ve P-Selektin Serum Seviyeleri Üzerine Etkisi

Mehmet Öztürk1, Bülent Aydınlı2, Mahmut Başoğlu2, Gürkan Öztürk2, S. Selçuk Atamanalp2, M. İlhan Yıldırgan2, Emrah Sert2, Durkaya Ören2
1Numune Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği, Erzurum
2Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Erzurum

Aim: The aim of the study is to evaluate the effect of coticosteroids on serum p-selectin and TNF-alpha levels in septic rats so as to evaluate the therapeutic efficiency of corticosteroids on sepsis. Methods: This experimental study included 50 male Spraque Dawley rats. Rats were divided to 5 groups (control, sham. prednisolone treated, septic and septic plus prednisolone treated). After surgical perforation of intestine to build up a sepsis model, serum levels of p-selectin and TNF-alpha vuere assesed on 3rd and 6th hours. Statistical analysis was performed by using Mann Whitney U test. Results: In all septic groups, p-selectin and TNF-alpha levels were found significantly higher than those in control group. Af ter corticosteroid treatment on the septic rats, both p-selectin and TNF-alpha levels were significantly decreased. Conclusion: It is concluded that early corticosteroid treatment can reduce the levels of P-selectin and TNF-a in septic rats.Therefore, it is an efficient therapeutic agent in sepsis.

Keywords: Sepsis, corticosteroids, P-selectin, TNF-alpha


Mehmet Öztürk, Bülent Aydınlı, Mahmut Başoğlu, Gürkan Öztürk, S. Selçuk Atamanalp, M. İlhan Yıldırgan, Emrah Sert, Durkaya Ören. Sepsis Modeli Oluşturulan Sıçanlarda Kortikosteroidlerin Tümör Nekrotizan Faktör-a ve P-Selektin Serum Seviyeleri Üzerine Etkisi. Tepecik Eğit Hast Derg. 2007; 17(1): 9-16


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı indir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google ScholarCopyright © 2019 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi. Tüm Hakları Saklıdır.
Lookus & OnlineMakale