Tepecik Eğit Hast Derg: 10 (2)
Cilt: 10  Sayı: 2 - 2000
Özetleri Göster | << Geri
KLINIK ARAŞTIRMA
1.
Pankreas Kitlelerinde İnce İğne Aspirasyon Biyopsisi: 79 Olgudaki Sonuçlarımız
The Value Of Fine Needle Aspiration Biopsy in Pancreatic Mass: Findings Of 79 Cases
Fatma Nur Aktaş, Işın Özeren, Bilge Tarcan, Güzide Uslu, Tevfik Balıoğlu, Dilşen Albayrak
doi: 10.5222/terh.2000.77347  Sayfalar 59 - 64 (333 kere görüntülendi)

2.
Kasık Fıtıklarının Onarımında Bassini İle Prolen Yama Yöntemlerinin Karşılaştırılması
Comparison of Bassini And Prolen Mesh Graft Techniques in Inguinal Hernia Repair
Fatih Kar, İzzettin Türkaslan, Sait Murat Doğan, Mehmet Cemal Kahya
doi: 10.5222/terh.2000.70367  Sayfalar 65 - 71 (298 kere görüntülendi)

3.
Özofagus Atrezisine Eşlik Eden Diğer Anomaliler: 17 Olguluk Otopsi Serisi
Accompanying Anomalies To Oesophageal Atresia: 17 autopsy cases
Fatma Nur Aktaş, Işın Özeren, Bilge Kançeker, Güzide Uslu, Süheyla Cumurcu
doi: 10.5222/terh.2000.39888  Sayfalar 72 - 75 (363 kere görüntülendi)

4.
Çocuklarda Arka Medyasten Kitlelerin Spinal Uzanımlarının Önemi
The Importance of The Posterior Mediastinal Masses Which Extend To The Medulla Spinalis in Children
Ali Sayan, Vehbi Bozkurt, Hakkı İrgil, Mervan Aydın, Ahmet Arıkan
doi: 10.5222/terh.2000.50517  Sayfalar 76 - 81 (308 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
5.
Osteogenezis İmperfekta Tip II (*): İki Otopsi Olgusu
Osteogenesis Imperfecta Type II: Two autopsy cases
Fatma Nur Aktaş, Güzide Gül, Seyit Kaya, Işın Özeren, Bilge Kançeker, Tevfik Balıoğlu
doi: 10.5222/terh.2000.34726  Sayfalar 82 - 87 (314 kere görüntülendi)

6.
Mikozis Fungoides: Olgu Sunumu
Mycosıs Fungoides: A Case Report
Demet Etit, Ümit Bayol, Süheyla Cumurcu
doi: 10.5222/terh.2000.89804  Sayfalar 88 - 92 (361 kere görüntülendi)

7.
Sistemik Belirtileri Lenfadenopatilerden Önce Başlayan Bir Hodgkin Lenfoma Olgusu
A Hodgkin Lymphoma's Case Whose Systemic Symptoms Started Before Lymph Node Enlargement
Bülent Gürcan, Ali İhsan Zorlu, Milyar Yakar
doi: 10.5222/terh.2000.35398  Sayfalar 93 - 96 (341 kere görüntülendi)


Copyright © 2015 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi. Tüm Hakları Saklıdır.
Lookus & OnlineMakale