Tepecik Eğit Hast Derg: 13 (1)
Cilt: 13  Sayı: 1 - 2003
Özetleri Göster | << Geri
KLINIK ARAŞTIRMA
1.
Aromataz Inhibitörleri
Aromatase lnhibitors
Mustafa Tireli, Cem Güçlü, Atilla Yıldınm
doi: 10.5222/terh.2003.92231  Sayfalar 1 - 6 (440 kere görüntülendi)

2.
Türkiye'de Kadavra Kaynaklı Organ Teminindeki Sorunların Çözümü: Eğitimli Organ Nakil Koordinatörteri
A Solution for Problems in Cadaveric, Donation in Turkey: Educated Transplant Coordinators
Levent Yücetin, Nilgün Keçecioğlu, F. Fevzi Ersoy
doi: 10.5222/terh.2003.66306  Sayfalar 7 - 10 (341 kere görüntülendi)

3.
Doğumsal Diyafragma Hernisi
Congenital Diaphragmatic Hernia
Volkan Erikçi, Nihan Karaman, Ahmet Arıkan
doi: 10.5222/terh.2003.70593  Sayfalar 11 - 17 (882 kere görüntülendi)

4.
İzmir İli ve Çevresinde Allerjen Duyarlılık Oranları
Sensitization to Allergens in lzmir and Araund the City
C. Şule Turgut, Dilek Tezcan, Nevin Uzuner, Suna Köse, Özkan Karaman
doi: 10.5222/terh.2003.03754  Sayfalar 19 - 24 (445 kere görüntülendi)

5.
Yenidoğan Sarılığının Uzun Dönemde Nöromotor Gelişim Üzerine Etkisi
The Effect of Neonatal Jaundice on Long Term Neuromotor Development
Esra Arun Özer, Yetkin Arslan, Işın Yaprak, Engin Deniz, Sümer Sütçüoğlu, Gülşen Dizdarer
doi: 10.5222/terh.2003.99223  Sayfalar 25 - 31 (341 kere görüntülendi)

6.
Aşağı Anterior Rezeksiyonda Anastomoz: Elle veya Staplerle
Low Anterior Resekction Anastomosis: by Hand or Stapler
Mehmet Cemal Kahya, Alp Gürkan, Serdar Kaçar, Hacı Murat Çaycı, Hakan Adagülü, Can Varılsüha
doi: 10.5222/terh.2003.04641  Sayfalar 33 - 38 (249 kere görüntülendi)

7.
Sürekli Ayaktan Periton Diyalizinde Peritoneal Kateter Disfonksiyonunun Mekanik Yöntemlerle Tedavisi
Mechanical Methods for the Treatment of Peritoneal Dialysis Catheters with Dysfunction in Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis
Ramazan Çetinkaya, Ali Rıza Odabaş, Yılmaz Selçuk
doi: 10.5222/terh.2003.81594  Sayfalar 39 - 42 (286 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
8.
Otoimmun Lenfoproliferatif Sendrom: Olgu Sunomu
Autoimmune Lymphoproliferative Syndrome: Case Reports
Berrak Sarıoğlu, Oya Halıcıoğlu, Berna Atabay, Nuran Çetin, Feyza Umay
doi: 10.5222/terh.2003.11823  Sayfalar 43 - 46 (298 kere görüntülendi)

9.
Ameloblastoma (İki Olgu)
Ameloblastoma (Two Cases)
Bilge Özışıkçılar, İlker Burak Arslan, Dilşen Oskay, Ümit Bayol
doi: 10.5222/terh.2003.99234  Sayfalar 47 - 52 (299 kere görüntülendi)

DIĞER
10.
Tanınız Nedir?
What is Your Diagnosis?

doi: 10.5222/terh.2003.88472  Sayfa 53 (250 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF

11.
Hong Kong'da SARS Epidemisi
A Major Outbreak of Severe Acute Respiratory Syndrome in Hong Kong
Lee N, Hul D, Wu A, Chan P, Cameron P, Joynt GM
doi: 10.5222/terh.2003.09293  Sayfa 54 (242 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF

12.
SARS'ın Olası Etkeni; Coronavirüs
Coronavirus as a Possible Cause of Severe Acute Respiratory Syndrome
Peiris JSM, Lai ST, Poon LLM, Guan Yakan, Yam LYC, Lim W
doi: 10.5222/terh.2003.26734  Sayfalar 55 - 56 (238 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF

13.
Yanıt: Konjenital Lober Amfizem
Answer: Congenital Lobar Emphysema
Oya Halıcıoğlu, Berrak Sarıoğlu, Ergün Çetinkaya, Ahmet Arıkan
doi: 10.5222/terh.2003.14093  Sayfalar 57 - 58 (305 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF


Copyright © 2015 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi. Tüm Hakları Saklıdır.
Lookus & OnlineMakale