Tepecik Eğit Hast Derg: 18 (1)
Cilt: 18  Sayı: 1 - 2008
Özetleri Göster | << Geri
KLINIK ARAŞTIRMA
1.
Hemşirelikte Gözardı Edilen Bir Durum: Cinselliğe Yönelik Veri Toplama
A Situation Being Neglected in Nursing: Collecting Data Related To Sexuality
Yıldız Denat, Yurdanur Demir
doi: 10.5222/terh.2008.06705  Sayfalar 1 - 7 (337 kere görüntülendi)

2.
Hiperplastik/Neoplastik Endometriyum Ayrımında Cerbb2, Ema, B72.3'ün Yeri
The Significance of C Erbb2, Ema And B723 Expression of Hyperplastic Endometrium Versus Neoplastic Endometrium
Leyla Tekin, Nilay Başkesen, Bengü Günay Yardım, Ümit Bayol, Tolga Mızrak, Cüneyt Taner
doi: 10.5222/terh.2008.52454  Sayfalar 8 - 14 (264 kere görüntülendi)

3.
Çocukluk Çağı Migrenli Hastalarda Topiranatın Etkinliği
The Effectiveness of Topiramate Therapy in Pediatric Migraine Patients
Ayşın Kısabay, Figen Özgönül, Mehmet Helvacı
doi: 10.5222/terh.2008.15750  Sayfalar 15 - 19 (281 kere görüntülendi)

4.
Benin Rolandik Epilepsili Çocuklarda Tekli Valproat ve Okskarbazepin Tedavilerinin Etkinliği
The Effecteveness of Valproat and Oxcarbazepine Monotherapies in Children With Benign Rolandic Epilepsy
Murat Anıl, Gülşen Dizdarer, Alkan Bal, Oğuz Uzun, Nejat Aksu
doi: 10.5222/terh.2008.89728  Sayfalar 20 - 24 (362 kere görüntülendi)

5.
İlyas Arterlerdeki Tasc A-B ve Distalindeki Tasc C-D Tipi Tıkanmalar İçin Melez (Stent ve Baypas) Yaklaşım
Hybrid Approach (Stent-Bypass) For Tasc A-B Iliac Artery and Tasc C-D Distal Lesions
Mustafa Karaçelik, İbrahim Erdniç, Yiğit Göktay, Mustafa Parıldar
doi: 10.5222/terh.2008.77246  Sayfalar 25 - 29 (253 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
6.
Tükürük Bezi Kitleleri: 155 Olgunun Analizi
Salivary Gland Masses: Analysis of 155 Cases
İbrahim Çukurova, Doğan Özkul, Erhan Demirhan, Erdem Mengi, Yusuf Yalçın, Ayça Tan
doi: 10.5222/terh.2008.63565  Sayfalar 30 - 35 (262 kere görüntülendi)

7.
Safra Taşı İleusu Olgusunda Direkt Grafi ve BT Bulguları
X-Ray and Ct Findings in a Gallstone Ileus Case
Ebru Çiçek, Gürhan Adam, Yasemin Apak, Selçuk Kılınç, İsmail Uçman
doi: 10.5222/terh.2008.37862  Sayfalar 36 - 39 (324 kere görüntülendi)

8.
Mezenterik Lenfanjiyom Olgusu
A Case Of Mesenteric Lymphangioma
Ünal Aydın, Pınar Yazıcı, Zafer Önen, Halil Erbiş, Murat Kılıç
doi: 10.5222/terh.2008.12251  Sayfalar 40 - 43 (285 kere görüntülendi)

9.
Bronşektaziye Eşlik Eden Nadir Bir Sendrom: Kartagener Sendromu
A Rare Syndrome That Is Accompanying Bronchiectasia: Kartagener's Syndrome
Özgür Uslu, Ahmet Emin Erbaycu, Mehmet Gülpek, Fevziye Tuksavul, Salih Zeki Güçlü, Kenan Can Ceylan, Oktay Başok, Arman Afrashi
doi: 10.5222/terh.2008.19616  Sayfalar 44 - 47 (371 kere görüntülendi)

10.
Dalakta Kistik Lenfonjiyom Olgusu
A Case Of Cystic Lymphangioma in Spleen
İlkay Yüksel, Semra Salihoğlu, Yener Çınarlıer, Mustafa Taner Bostancı, Hüseyin Coşkunçay, Hüseyin Oğuzhan İnan
doi: 10.5222/terh.2008.43726  Sayfalar 48 - 50 (356 kere görüntülendi)

EDITÖRE MEKTUP
11.
Deri Koruyucu Mastektomi Paneli
Panel of the Skin Sparing Mastectomy
Ragıp Kayar, Savaş Koçak, Mehmet Alper
doi: 10.5222/terh.2008.47048  Sayfalar 51 - 52 (447 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF


Copyright © 2015 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi. Tüm Hakları Saklıdır.
Lookus & OnlineMakale