Tepecik Eğit Hast Derg: 18 (3)
Cilt: 18  Sayı: 3 - 2008
Özetleri Göster | << Geri
KLINIK ARAŞTIRMA
1.
Erken Gebelikte Vajinal İnfeksiyonların Sıklığı
The Incidence Of The Vaginal Infections in Early Pregnancy
Hüseyin İvit, Atilla Köksal, Külal Çukurova, Hakan Yetimalar, Adnan Keklik, Aşkın Yıldız, Murat İnceoğlu
doi: 10.5222/terh.2008.58823  Sayfalar 109 - 111 (344 kere görüntülendi)

2.
Ebelik/Hemşirelik Öğrencilerinin Kan ve Kan Ürünleri Transfüzyontu ile İlgili Bilgileri
Knowledges About Blood And Blood Components Transfusion of Midwifery And Nursing Students
Zeynep Güneş, Hüsniye Çalışır, Zeynep Çiçek
doi: 10.5222/terh.2008.43334  Sayfalar 112 - 118 (344 kere görüntülendi)

3.
Gebelerde Oral Glukoz Tolerans Testi ile Diabetes Mellitus Prevalansının Saptanması ve Hazırlayıcı Etkenlerin Değerlendirilmesi
Detection of Gestational Diabetes Mellitus Prevalance in Pregnant Patients With Oral Glucose Tolerance Test And Evaluation of Predisposing Factors
Adnan Keklik, Atilla Köksal, Burcu Kasap, Sümeyra Günay, Taner Mutlu, Aşkın Yıldız, Hüseyin İvit, Külal Çukurova, Hakan Yetimalar
doi: 10.5222/terh.2008.73965  Sayfalar 119 - 123 (334 kere görüntülendi)

4.
Fekal İnkontinanslı Hastalarımızın Etiyolojik Değerlendirilmesi
Etiologic Evaluation of Our Patients With Fecal Incontinence
Ergün Yücel, İlker Sücüllü, Ali İlker Filiz, Yavuz Kurt, Sezai Demirbaş
doi: 10.5222/terh.2008.37039  Sayfalar 124 - 128 (312 kere görüntülendi)

5.
Apendektomi Sonrası Gelişen Karın içi Apselerde Antibiyotik Tedavisi
Conservatiye Treatment Of Postappendectomy Intraabdominal Abscess
Tunç Özdemir, Mehmet Can, Mustafa Eres, Ahmet Arıkan
doi: 10.5222/terh.2008.48992  Sayfalar 129 - 133 (404 kere görüntülendi)

6.
Retinopatili Prema Türelerde Lazer Fotokoagülasyonu Uygularken Anestezi Seçimi: Geriye Dönük Değerlendirme
Our Preferred Method of Anesthesia in Preterm Infants Undergoing Laser Therapy For Retinopathy of Prematurity
Yücel Karaman, Gamze Men, Ekrem Talay, Esra Özer, Yalçın Güvenli
doi: 10.5222/terh.2008.54289  Sayfalar 134 - 139 (262 kere görüntülendi)

7.
İzmir İlindeki Devlet Hastanelerine Hasta Hakları Başvurularının Değerlendirilmesi
The Evaluation of Applications Regarding Patient Rights in State Hospitals in Izmir
Levent Bekir Kıdak, Pembe Keskinoğlu
doi: 10.5222/terh.2008.64920  Sayfalar 140 - 146 (302 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
8.
Gebelik, Epilepsi ve Kortikal Gelişim Anomisi
A Case of Pregnancy, Epilepsy And Cortical Malformation
Melike Tavşan, Murat Özçelik, Ufuk Şener, Yaşar Zorlu
doi: 10.5222/terh.2008.49439  Sayfalar 147 - 149 (359 kere görüntülendi)

9.
Yineleyen Mol Hidatiform: 3 Kez Molar Gebeliği Olan Bir Olgu
Recurrent Mole Hydatbform: A Case With Three Consequent Molar Pregnancy
Hakan Yetimalar, Atilla Köksal, Külal Çukurova, Burcu Kasap, Adnan Keklik, Hüseyin İvit
doi: 10.5222/terh.2008.86584  Sayfalar 150 - 152 (446 kere görüntülendi)

10.
İkiz Gebeliği, Bir İkizin Kaybı Servikal Yetmezlik ve Acil Serklaj: Olgu Sunumu
Twin Pregnancy, Loss of a Sibling, Cervical Incontinance and Emergency Cerclage: Case Report
Külal Çukurova, Atilla Köksal, Hakan Yetimalar, Hüseyin İvit, Adnan Keklik, Aşkın Yıldız, Evrim Seçkin Konyalıoğlu
doi: 10.5222/terh.2008.75332  Sayfalar 153 - 155 (370 kere görüntülendi)

11.
Demir Eksikliği Anemisi İle Seyreden Akciğer İnfiltrasyonları: İdyopatik Pulmoner Hemosiderozis: Olgu Sunumu
Pulmonary Infiltrates With Iron Deficiency Anemia: Idiopathic Pulmonary Hemosiderosis: Case Report
Hayriye Uçar, Ayşegül Çallı, Mazlume Suna, Ahmet Emin Erbaycu
doi: 10.5222/terh.2008.69841  Sayfalar 156 - 159 (397 kere görüntülendi)

12.
Molibden Kofaktör Eksikliği: Olgu Sunumu
Molybdenum Cofactor Deficiency: Case Report
İlke Güngör, Şeref Targan, Nesrin Gülmez, Füsun Atlıhan, Aycan Ünalp, Tijan Tanyalçın, Erik Gerlo
doi: 10.5222/terh.2008.58373  Sayfalar 160 - 163 (576 kere görüntülendi)


Copyright © 2015 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi. Tüm Hakları Saklıdır.
Lookus & OnlineMakale