Tepecik Eğit Hast Derg: 25 (2)
Cilt: 25  Sayı: 2 - 2015
Özetleri Göster | << Geri
1.
Kapak
Cover

Sayfa I (310 kere görüntülendi)

DERLEME
2.
Ezilme Sendromu
Crush Syndrome
Hakan Akdam, Alper Alp
doi: 10.5222/terh.2015.071  Sayfalar 71 - 77 (323 kere görüntülendi)

KLINIK ARAŞTIRMA
3.
Subakromiyal sıkışma sendromu olan hastalarda düşük doz lazer tedavisinin etkinliği: randomize, plasebo kontrollü, prospektif çalışma
Effectiveness of low-level laser therapy in patients with subacromial impingement syndrome: a randomized, placebo controlled, prospective study
Pınar Atıcı Öztürk, İlker Şengül, Altınay Göksel Karatepe, Taciser Kaya, Rezzan Günaydın
doi: 10.5222/terh.2015.078  Sayfalar 78 - 84 (429 kere görüntülendi)

4.
Gastroenterit Tanısıyla İzlenen Olguların Değerlendirilmesi
Evaluation of Patients with Gastroenteritis
Şükran Köse, Melda Türken, Yıldız Ulu, Pelin Adar, İlker Ödemiş
doi: 10.5222/terh.2015.085  Sayfalar 85 - 88 (318 kere görüntülendi)

5.
Primer Mesane Kanseri Tanısında Cinsiyet Farklılığının Patolojik Sonuçları
Gender Differences in Pathologic Outcomes At Primary Bladder Cancer Detection
Rahmi Gökhan Ekin, Zübeyde Yıldırım Ekin, Gökhan Koç, Ayşe Gülden Diniz Ünlü, Yusuf Özlem İlbey, Ferruh Zorlu
doi: 10.5222/terh.2015.089  Sayfalar 89 - 92 (361 kere görüntülendi)

6.
Hastane Enfeksiyonlarının Önlenmesine Yönelik Yapılan Uygulamalar ve Bir Hastane Örneği
Applications for the Prevention of Nosocomial Infections and a Hospital Practice
Nurdan Yıldırım, Birkan Tapan, Albena Gayef, Adem Sezen, Selin Alıcı, Tuba Kayan Tapan
doi: 10.5222/terh.2015.093  Sayfalar 93 - 100 (538 kere görüntülendi)

7.
Şiddetli baş ağrısı nedeniyle başvuran hastalarda kranial BT anjiyografide anevrizma ve subaraknoid kanama saptanma oranı
Detection rate of aneurysms and subarachnoid hemorrhage in patients who underwent cranial CT angiography due to severe headache
Emine Çalışkan, Dilek Öncel
doi: 10.5222/terh.2015.101  Sayfalar 101 - 105 (332 kere görüntülendi)

8.
Akut kolon divertiküliti; tanı ve tedavi yaklaşımları
The Diagnosis and Treatment Approach in Acute Colon Diverticulutis.
Mustafa Emiroglu, Levent Ugurlu, Cem Karaali, Tayfun Kaya, Alp Özgüzer, Cengiz Aydın
doi: 10.5222/terh.2015.106  Sayfalar 106 - 112 (266 kere görüntülendi)

9.
İmmun Trombositopenik Purpura Tanılı Olgularımızın Klinik Seyir ve Tedavi Yanıtı Yönünden Değerlendirilmesi
Evaluation Our Patients with Immune Thrombocytopenic Purpura In Terms of Clinical Course and Treatment Response
Cemalettin Oluç, Mehmet Can Uğur, Ali Rıza Ünsal, Gülnur Görgün, Cengiz Ceylan
doi: 10.5222/terh.2015.113  Sayfalar 113 - 119 (296 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
10.
Gebelikte Uterusun Leimyoadenomatoid Tümörü: Olgu Sunumu
Leiomyoadenomatoid Tumor Of the Uterus In Pregnancy: A Case Report
Senem Ersavaş, Nuket Eliyatkın, Sevil Sayhan, İsmail Zihni, Çağlar Sarıgül, Ayşe Yağcı
doi: 10.5222/terh.2015.120  Sayfalar 120 - 124 (343 kere görüntülendi)

11.
Auriküler Kondrit İle Başlayan Sistemik Lupus Eritematozus Vakası
The Case of Systemic Lupus Erithematous Starting With Auricular Chondiritis
Murat Yalçın, Şenol Kobak, Hatice Yılmaz, Halil Aykır, Tugba Karadeniz, Ali Saklamaz
doi: 10.5222/terh.2015.125  Sayfalar 125 - 128 (329 kere görüntülendi)

12.
Santral Sinir Sistemi Tutulumu Bulguları ile Ortaya Çıkan Primer Sjögren Sendromu: Olgu sunumu
Sjogren’s Syndrome Presenting with Central Nervous System Involvement: A Case Report
Ali Taylan, Vedat Gerdan, Ferhat Ekinci
doi: 10.5222/terh.2015.129  Sayfalar 129 - 132 (335 kere görüntülendi)

13.
Semptomatik Thornwaldt Kisti: Üç Olgu Sunumu
Symptomatic Thornwaldt Cyst: Three cases
Erdem Atalay Çetinkaya, İlker Burak Arslan, İbrahim Çuakurov
doi: 10.5222/terh.2015.133  Sayfalar 133 - 136 (366 kere görüntülendi)

14.
Çocuklarda derin aneminin nadir bir sebebi: Hiatus hernisi
A rare cause of severe anemia in children: Hiatal hernia
Kayı Eliaçık, Ali Kanık, Halil Aydınlıoğlu, Erdem Gümüş, Masallah Baran, Cengiz Gökalp, Ebru Akar, Tunç Özdemir, Ali Rahmi Bakiler
doi: 10.5222/terh.2015.137  Sayfalar 137 - 139 (285 kere görüntülendi)

15.
Akut böbrek hasarına neden olan dev mesane taşı, Olgu sunumu
Huge bladder stone coused acute renal injury,Case report
Mehmet Yoldaş, Tuba Kuvvet Yoldaş, Hakan Türk, Mustafa Karabıçak, Batuhan Ergani, Orçun Çelik, Mehmet Zeynel Keskin, Tufan Süelözgen, Salih Budak, Hakan Üçok, Ferruh Zorlu, Yusuf Özlem İlbey
doi: 10.5222/terh.2015.140  Sayfalar 140 - 142 (340 kere görüntülendi)


Copyright © 2015 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi. Tüm Hakları Saklıdır.
Lookus & OnlineMakale