Tepecik Eğit Hast Derg: 27 (1)
Cilt: 27  Sayı: 1 - 2017
Özetleri Göster | << Geri
1.
Kapak
Cover

Sayfa I (37 kere görüntülendi)

2.
İçindekiler
Contents

Sayfalar II - IV (224 kere görüntülendi)

DERLEME
3.
Termal Riskler ve İş Sağlığı
Thermal Risks and Occupational Health
Ayşe Coşkun Beyan, Nur Şafak Alıcı, Cem Bediz, Arif Hikmet Çımrın
doi: 10.5222/terh.2017.001  Sayfalar 1 - 6 (1045 kere görüntülendi)

4.
Annenin Duygusal İyiliği: Jean Ball’ın Deck-Chaır (Şezlong) Teorisi
The Emotional Favor Mother: Jean Ball Of Deck-Chair Theory
Ayşegül Dönmez, Zekiye Karaçam
doi: 10.5222/terh.2017.007  Sayfalar 7 - 12 (512 kere görüntülendi)

5.
Gebelik döneminde sık karşılaşılan rinolojik sorunlar: Tanı ve tedavide uygun yaklaşımlar.
The most frequently encountered rhinologic problems during pregnancy: appropriate approaches toward diagnose and therapy.
Murat Gümüşsoy, Süreyya Gümüşsoy, İbrahim Çukurova
doi: 10.5222/terh.2017.013  Sayfalar 13 - 19 (472 kere görüntülendi)

KLINIK ARAŞTIRMA
6.
Negatif Basınçlı Yara Tedavisi Sorunlu Ortopedik Enfeksiyonların Tedavisinde işe yarıyor mu?
Does Negative Pressure Wound Theraphy Work in the Treatment of Problematic Orhopeadic Infections?
Cemal Kazımoğlu
doi: 10.5222/terh.2017.020  Sayfalar 20 - 24 (403 kere görüntülendi)

7.
Genel Yoğun Bakım Ünitesindeki Nozokomiyal Sepsisli Hastalarda Mortalite Belirteçlerinin Araştırılması: Geriye Yönelik Bir Kohort Çalışması
Investigation of Mortality Predictors in General Intensive Care Unit Patients with Nosocomial Sepsis: A Retrospective Cohort Study
Şebnem Çalık, Alpay Arı, Meltem Avcı, Fulya Yılmaz Duran, Buket Topçu, Murat Yaşar Özkalkanlı, Selma Tosun, Hatice Uluer
doi: 10.5222/terh.2017.025  Sayfalar 25 - 30 (313 kere görüntülendi)

8.
Muğla’daki Gebelerin Toksoplazma, Rubella, Sitomegalovirüs ve Hepatit Prevalansının Değerlendirilmesi
The Evaluation of Toxoplasmosis, Rubella, Cytomegalovirus and Hepatitis Prevalence of Pregnant Women in Muğla
Burcu Kasap, Gökalp Öner, Mert Küçük, Nilgün Öztürk Turhan, Melike Nur Akın, Sevim Arıkan, Selmin Dirgen Çaylak
doi: 10.5222/terh.2017.031  Sayfalar 31 - 36 (403 kere görüntülendi)

9.
Transüretral prostat rezeksiyonu ile beraber yapılan perkutan ve transüretral sistolitotripsinin karşılaştırlması
Comparison of the transurethral and percutaneous cystolithotripsy in patients undergoing simultaneous transurethral resection of the prostate
Hasan Deliktaş, Mehmet Çetinkaya, Hayrettin Şahin
doi: 10.5222/terh.2017.037  Sayfalar 37 - 41 (340 kere görüntülendi)

10.
Vakumla doğum oranlarının maternal yaş, parite ve neonatal apgar skorları ile ilişkisi
Rates of Deliveries with Vacuum Extraction and the Relationship Between Maternal Age, Parity and Neonatal APGAR Scores
Şükrü Budak, Muzaffer Temur, Yasemin Kılıç Öztürk, Özgür Yılmaz, Hese Cosar, Pelin Özün Özbay, Engin Korkmazer, Emin Üstünyurt
doi: 10.5222/terh.2017.042  Sayfalar 42 - 46 (264 kere görüntülendi)

11.
Gereksiz Test İstemlerinin İncelenmesinde Bir Örnek: Serbest PSA Testi
An Example for Investigation of Unnecessary Laboratory Testing: Free PSA Test
İnanç Karakoyun, Ayfer Colak, Fatma Demet Arslan, Merve Zeytinli Aksit, Ozgur Cakmak
doi: 10.5222/terh.2017.047  Sayfalar 47 - 51 (472 kere görüntülendi)

12.
Fiziksel tıp ve rehabilitasyon asistan hekimlerinin botulinum toksin enjeksiyon tekniği seçimleri
The preferance of physical medicine and rehabilitation residents regarding botulinum toxin injection techniques
Ömer Dikici, Alper Murat Ulaşlı, Aylin Dikici, Hasan Toktaş, Ümit Dündar
doi: 10.5222/terh.2017.052  Sayfalar 52 - 56 (266 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
13.
Paratiroid Karsinomlu Vaka Sunumu: Dirençli Hiperkalseminin Denosumab ile Hızlı Kontrolü
Parathyroid Carcinoma Case Report: Rapid Control of Refractory Hypercalcemia with Denosumab
Muzaffer Ilhan, İskender Ekinci, Özcan Karaman, Seda Turgut, Ertuğrul Taşan
doi: 10.5222/terh.2017.057  Sayfalar 57 - 60 (440 kere görüntülendi)

14.
Dramatik alkalen fosfataz yüksekliği ile seyreden zararsız bir klinik durum: çocukluk çağı selim geçici hiperfosfatazemisi
A harmless clinical condition presenting with dramatic elevation of alkaline phosphatase: bening transient hyperphosphatasemia of childhood
Cahit Barış Erdur, Cansu Kafes, Erhan Özbek, Ferah Genel
doi: 10.5222/terh.2017.061  Sayfalar 61 - 64 (1088 kere görüntülendi)

15.
Fontan sirkülasyonu olan bir hastada timpanomastoidektomi cerrahisinde anestezi yönetimi
Anesthesia management at tympanomastoidectomy procedure with fontan circulation
Sinan Yılmaz, Ferdi Gülaştı, Ömer Faruk Gülaştı
doi: 10.5222/terh.2017.065  Sayfalar 65 - 68 (311 kere görüntülendi)

EDITÖRE MEKTUP
16.
Wegener Granülomatozu
Wegener's Granulomatosis
Ufuk Turhan, Tuncer Özkısa, Berat Kaçmaz, Kemal İnan, Ergun Tozkoparan
doi: 10.5222/terh.2017.069  Sayfalar 69 - 72 (593 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF

17.
Ciddi omuz ağrısı: Subskapularis Tendonun Kalsifik Tendiniti
Severe shoulder pain: calcifying tendinitis of the subscapularis tendon
Ataman Köse, Seyran Bozkurt, Anıl Özgür
doi: 10.5222/terh.2017.073  Sayfalar 73 - 75 (609 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF

18.
Hiperlipidemili hastalarda baş ağrısı
Headache in hyperlipidemia patients
Sadık Volkan Emren
doi: 10.5222/terh.2017.076  Sayfa 76 (270 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF


Copyright © 2015 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi. Tüm Hakları Saklıdır.
Lookus & OnlineMakale