Tepecik Eğit Hast Derg: 6 (2)
Cilt: 6  Sayı: 2 - 1996
Özetleri Göster | << Geri
KLINIK ARAŞTIRMA
1.
Deneysel Böbrek İskemi-Reperfüzyon Hasarında E Vitamini ve Egb 761'in Koruyuculuğu
The Protective Role of Vit E And Egb 761 in Experimental Renal Ischemia-Reperfusion Injury
Murat Kapkaç, Sevil Aldemir Işık, Sinan Ersin, Mahir Akyıldız
doi: 10.5222/terh.1996.56866  Sayfalar 143 - 151 (230 kere görüntülendi)

2.
Türkiye'de Meme Hidatidozu: 55 Olgunun değerlendirilmesi
Hydatidosis of The Breast in Turkey: A review of 55 cases
Ragıp Kayar, Ümit Bayol
doi: 10.5222/terh.1996.19945  Sayfalar 152 - 158 (321 kere görüntülendi)

3.
Hirschprung Hastalığı Ve İlişkili Malformasyonlarda Güncel Morfolojik Yaklaşımlar
Current Morphologic Approaches in Hirschprung Disease And Related Malformations
Erdener Özer, Esra Arun
doi: 10.5222/terh.1996.98291  Sayfalar 159 - 163 (333 kere görüntülendi)

4.
Sıvı Tutulumu Sendromu
Fluid Retention Syndrome
Gülriz Özbek
doi: 10.5222/terh.1996.62379  Sayfalar 164 - 169 (343 kere görüntülendi)

5.
Hipertansif Krizlerin Tedavilerine Güncel Yaklaşım
Current Approach in The Treatment of Hypertensive Crisis
Mesut Aytimur
doi: 10.5222/terh.1996.44554  Sayfalar 170 - 177 (248 kere görüntülendi)

6.
Anstabil Anjina Pektoriste Kardiyak Troponin-T
Cardiac Troponin-T in Unstable Angina Pectoris
Ziya Günal, Bilgin Özmen, Sinan Erten, Aysel Akgüner, Bülent Ildız, Çiğdem Erten
doi: 10.5222/terh.1996.74418  Sayfalar 178 - 181 (242 kere görüntülendi)

7.
Yüksek Ateşle Başvuran Renal Transplantasyon Hastalarında Siprofloksasinin İlk Seçenek Olarak Kullanımı
Ciprofloxacin Usage As The First Choice in The Patiens With Renal Transplantation Who Admitted For High Fever
Yaman Tokat, Adam Uslu, Abdülkadir Ünsal, Ercan Ok, Murat Kılıç, Barış Çorumlu, Özdemir Yararbaş
doi: 10.5222/terh.1996.65983  Sayfalar 182 - 187 (257 kere görüntülendi)

8.
Şişman Çocuklarda Yüksek Tansiyon
Hypertension in Obese Children
Berrak Sarıoğlu, Ebru Özerkan, Işın Yaprak, Şule Can, Savaş Kansoy
doi: 10.5222/terh.1996.73693  Sayfalar 188 - 193 (295 kere görüntülendi)

9.
Çocukluk Çağı Zehirlenmeleri
Childhood Poisonings
Buket Özkaya, Savaş Kansoy, Sadık Akşit, Mustafa Akın, Berrak Sarıoğlu
doi: 10.5222/terh.1996.38455  Sayfalar 194 - 200 (294 kere görüntülendi)

10.
9 Eylül Tıp Fakültesi Dahili Bilimler Yoğun Bakım Ünitesi Hasta Verileri
9 Eylül Medical School Internal Medicine Intensive Care Unit's Patient Data
Mehmet Ali Özcan, Taner Çamsarı
doi: 10.5222/terh.1996.02696  Sayfalar 201 - 205 (302 kere görüntülendi)

11.
Plasenta Kanının Otolog Kan Kaynağı Olarak Etkinliği Ve Güvenilirliği
The Safety And Effectiveness of Placental Blood For Autologous Transfusion
Berna Atabay, Haldun Öniz, Meral Türker, Güzide Aksu, Savaş Kansoy
doi: 10.5222/terh.1996.46598  Sayfalar 206 - 211 (277 kere görüntülendi)

12.
Postoperatif Radyoterapi Uygulanmış Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserli 47 Olgunun Değerlendirilmesi
Evaluation of 47 Non-Small Cell Lung Cancer Cases Treated With Postoperattve Radiotherapy
Mustafa Esassolak, Ayfer Haydaroğlu, Armağan Arıcan, Ayhan Aydın, Serdar Özkök, Yavuz Anacak, Esra Korkmaz
doi: 10.5222/terh.1996.49834  Sayfalar 212 - 216 (310 kere görüntülendi)

13.
Solid Kanserli Hastalarda Yüksek Sedimantasyonun Metastazı Göstermedeki Rolü
The Value of High Sedimentation Rate To Show Metastasis of Solid Malignities
Cemal Kocabaş, Oktay Tarhan, Mehmet Tunca
doi: 10.5222/terh.1996.23921  Sayfalar 217 - 220 (326 kere görüntülendi)

DIĞER
14.
Tıbbi Yayın Ahlâkı Ve Kötüye Kullanımı
Scientific Writing Ethics And Misconduct
Ragıp Kayar
doi: 10.5222/terh.1996.27807  Sayfalar 221 - 225 (423 kere görüntülendi)


Copyright © 2015 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi. Tüm Hakları Saklıdır.
Lookus & OnlineMakale