Tepecik Eğit Hast Derg: 9 (1)
Cilt: 9  Sayı: 1 - 1999
Özetleri Göster | << Geri
KLINIK ARAŞTIRMA
1.
Meme Kanserinde Sentinel Lenf Biyopsisi
Sentinel Lymph Node Biopsy in Breast Cancer
Mehmet Ali Koçdor, Ömer Harmancıoğlu
doi: 10.5222/terh.1999.50487  Sayfalar 1 - 9 (301 kere görüntülendi)

2.
Memenin İğne Aspirasyon Biyopsilerine Ülkemizdeki Yaklaşım
The Approach To The Fine Needle Aspiration Biopsy In Turkey
Ragıp Kayar
doi: 10.5222/terh.1999.24289  Sayfalar 10 - 15 (343 kere görüntülendi)

3.
Meme Sintigrafîsi (Sintomamografi) Yöntemleri
Radionuclid Imaging of The Breast (Scintimammographv)
Mücahit Atalay
doi: 10.5222/terh.1999.23169  Sayfalar 16 - 23 (351 kere görüntülendi)

4.
Meme Koruyucu Cerrahi Sonrası Yerel Yinelemede Etkili Risk Faktörleri
Risk Factors Impacted in Local Recurrence After Conservative Surgery Plus Radiotherapy For Breast Cancer
Ragıp Kayar, Murat Çobanoğlu, Osman Güngör, Ümit Bayol, Asuman Güzelant, Recep Atçı
doi: 10.5222/terh.1999.11680  Sayfalar 24 - 30 (346 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
5.
İnvaziv Duktal Kanserlerde İnsitu Komponentin Görüntü Analiz Sonuçları (40 Olgu)
The Evaluation of Insitu Componentin Invasive Ductal Carcinoma By Image Analysis (40 Cases)
Nil Çulhacı, Tülay Canda, Hüseyin Baloğlu, Dilaver Demirel, Nadir Arıcan, Hakan Çermik, Mehmet Karaman
doi: 10.5222/terh.1999.82921  Sayfalar 31 - 37 (349 kere görüntülendi)

6.
Meme Solid Kitlelerin Tanısında İnce İğne Biyopsileri Eksizyonların Yerini Almış Mıdır?
Has Fine Needle Aspiration Biopsy (Fnab) Replaced Excisional Biopsy in The Diagnosis Of Solid Breast Lesions?
Hürriyet Turgut, Ümit Bayol, Bilge Tarcan, Can Varılsüha
doi: 10.5222/terh.1999.78242  Sayfalar 38 - 41 (323 kere görüntülendi)

7.
Memenin İnce İğne Aspirasyon Biyopsilerinde Deneyimin Önemi
The Importance Of The Experience in The Fine Needle Aspiration Biopsy Of The Breast
Cüneyt Akaoğlu, Atilla Örsel, Evren Durak, Binnur Önal, Sümer Deniz
doi: 10.5222/terh.1999.92009  Sayfalar 42 - 45 (386 kere görüntülendi)

8.
Meme Lezyonlarının Tanısında Sitopatolojinin Güvenilirliği
Reliability of Cytopathology in The Diagnosis of Breast Lesions
Hürriyet Turgut, Ümit Bayol, Bilge Tarcan, Can Varılsüha, Merter Keçeli
doi: 10.5222/terh.1999.44116  Sayfalar 46 - 50 (488 kere görüntülendi)

DIĞER
9.
Meme Hastalıkları Konulu Türkçe Makalelerde Yerli Kaynak Oranı
Domestic Citation Rates of Turkish Papers on The Subject of Breast Diseases
Ragıp Kayar
doi: 10.5222/terh.1999.59839  Sayfalar 51 - 54 (356 kere görüntülendi)


Copyright © 2015 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi. Tüm Hakları Saklıdır.
Lookus & OnlineMakale