Yayın Kurulu | İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi

Yayın Kurulu

İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Adına Sahibi

 Doç. Dr. Mustafa EMİROĞLU

Editör
Prof. Dr. Yusuf Özlem İLBEY
Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği
(ozlemyusufilbey@hotmail.com)

Editör Yardımcıları
Doç. Dr. Mehmet Zeynel KESKİN
Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji
zeynel_akd@hotmail.com

Doç.Dr. Pınar GENÇPINAR
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Çocuk Nörolojisi Uzmanı
drpinargencpinar@yahoo.com

Doç. Dr. Sabri ATALAY
Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Kliniği
drsatalay@yahoo.com

Doç Dr. Hülya ÇOLAK
Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Kliniği
bahadirh76@hotmail.com

Doç Dr. Kayı ELİAÇIK
Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Pediatri Kliniği
kayieliacik@gmail.com

Doç. Dr. Mustafa EMİROĞLU
Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği
Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Başhekimi

musemiroglu@gmail.com

Prof. Dr. Ufuk ŞENER
Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği
usener2003@yahoo.com

Doç. Dr. Emrah TÖZ
Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği
emrahtoz79@gmail.com

Kurucusu
Dr. Hilmi KUMCUOĞLU

Önceki Editörler
Doç.Dr. Işın YAPRAK
Doç.Dr. Ragıp KAYAR
Doç.Dr. Cengiz ÖZBEK
Doç. Dr. Gülden DİNİZ

Copyright © 2019 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi. Tüm Hakları Saklıdır.
Lookus & OnlineMakale