Editorial Board | The Journal of Tepecik Education and Research Hospital

Editorial Board

Owner
 Doç. Dr. Mustafa EMİROĞLU

Editor
Prof. Dr. Yusuf Özlem İLBEY
Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği
([email protected])

Associate Editors
Doç. Dr. Mehmet Zeynel KESKİN
Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji
[email protected]

Doç.Dr. Pınar GENÇPINAR
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Çocuk Nörolojisi Uzmanı
[email protected]

Doç. Dr. Sabri ATALAY
Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Kliniği
[email protected]

Doç Dr. Hülya ÇOLAK
Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Kliniği
[email protected]

Doç Dr. Kayı ELİAÇIK
Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Pediatri Kliniği
[email protected]

Doç. Dr. Mustafa EMİROĞLU
Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği
Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Başhekimi

[email protected]

Prof. Dr. Ufuk ŞENER
Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği
[email protected]

Doç. Dr. Emrah TÖZ
Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği
[email protected]

Founder
Dr. Hilmi KUMCUOĞLU

Previous Editors
Doç.Dr. Işın YAPRAK
Doç.Dr. Ragıp KAYAR
Doç.Dr. Cengiz ÖZBEK
Doç. Dr. Gülden DİNİZ

Copyright © 2015 The Journal of Tepecik Education and Research Hospital. All Rights Reserved.
Lookus & OnlineMakale