Evaluation Of Skin Prick Test Results For Patients With Allergic Complaints In The Province Of Kahramanmaraş [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2017; 27(2): 109-113 | DOI: 10.5222/terh.2016.109  

Evaluation Of Skin Prick Test Results For Patients With Allergic Complaints In The Province Of Kahramanmaraş

Nursel Dikmen1, Fulsen Bozkuş2, Hatice Kayım Bilgiç3
1Department Of Chest Diseases, Kahramanmaraş Necip Fazıl City Hospital, Kahramanmaraş, Turkey
2Department Of Chest Diseases, Kahramanmaraş Sütçü İmam University,Kahramanmaraş, Turkey
3Department Of Chest Diseases, Tarsus State Hospital, Mersin,turkey

INTRODUCTION: This retrospective study aims to identify common allergens in our province by evaluating the results of skin prick tests administered to patients presenting with allergic complaints.
METHODS: The study included 1152 adult patients admitted to pulmonary department of Kahramanmaraş Necip Fazıl City Hospital with allergic complaints between 1 September 2012 and 31 December 2015. Patient data were analyzed retrospectively.
RESULTS: The study included 1152 patients, %30,3 men (n=350) and %69,6 women (n=802). The mean age was 37,6±13,6 for women and 35,6±16,1 for men (p=0,001). Diagnoses of patients; 39.7% of patients with asthma (n=457), 45.2% of patients with allergic rhinitis (n=521), 15.1% of patients with asthma + allergic rhinitis (n=174). Prick tests positivity %54,9 in male patients (n=192), %60 in female patients (n=481) and totaly %58,4 of all patients (n=673). Positive reactions were mostly to house dust mites 1 (D. Farinea) (%22,3,n=257) and the second most to grass mix (%18,2, n=210).The patients were classified according to age groups. Allergic reaction was seen mostly in the age group over 50 and secondly in 41-50 age group.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Accroding to study results, it is recommended for the people with atopy or allergic disease to avoid especially from mites, trees and grass pollens in Kahramanmaraş.

Keywords: Atopy, Scin Prick Test, Allergy


Kahramanmaraş İlinde Allerjik Şikayetler İle Başvuran Hastaların Deri Prick Testi Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Nursel Dikmen1, Fulsen Bozkuş2, Hatice Kayım Bilgiç3
1Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi, Göğüs Hastalıkları, Kahramanmaraş
2Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Göğüs Hastalıkları, Kahramanmaraş
3Tarsus Devlet Hastanesi, Göğüs Hastalıkları, Mersin

GİRİŞ ve AMAÇ: Allerjik şikayetler başvuran hastalarda uygulanan deri prick test sonuçlarını retrospektif olarak değerlendirerek ilimizde sık rastlanılan allerjenlerin tespit edilmesidir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 1 Eylül 2012- 30 Aralık 2015 tarihleri arasında Kahramanmaraş’ta göğüs hastalıkları kliniğimize solunumsal alerjik şikayetlerle başvuran 1152 hastanın dosyaları retrospektif olarak değerlendirilmiştir.
BULGULAR: Çalışmaya dâhil edilen 1152 hastanın 350’si (%30,3) erkek, 802’si (%69,6) kadındı. Kadınların yaş ortalaması 37,6±13,6, erkeklerinki ise 35,6±16,1olarak saptandı. Hastaların tanı dağılımı; 457 (%39,7) hasta astım, 521 (%45,2) hasta alerjik rinit, 174 (%15,1) hasta astım+ alerjik rinit şeklindeydi. Erkek hastaların 192(%54,9)’sinde, kadın hastaların 481(%60 )’inde olmak üzere toplamda 673 (%58,4) hastada allerji testi pozitif olarak saptandı. En fazla 257 hastada (%22,3) akar 1 (D.Farinea)’e, 205 hastada akar 2 (D.Pteronyssinus)’ye karşı allerji pozitifliği saptandı (p<0,001).Test yapılan tüm hastalar yaşlarına göre gruplandırıldı. Alerji reaksiyon en sık >51yaş grubunda, ikinci olarak ise 41-50 yaş grubunda saptandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Kahramanmaraş’ta atopik hastalar özellikle ev tozu akarları, ağaç ve ot karışımı alerjenlerine karşı dikkatli olmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Atopi, Deri Prick Test, Allerji


Nursel Dikmen, Fulsen Bozkuş, Hatice Kayım Bilgiç. Evaluation Of Skin Prick Test Results For Patients With Allergic Complaints In The Province Of Kahramanmaraş. Tepecik Eğit Hast Derg. 2017; 27(2): 109-113

Corresponding Author: Nursel Dikmen, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (54 accesses)
 (823 downloaded)Copyright © 2021 The Journal of Tepecik Education and Research Hospital. All Rights Reserved.
Lookus & OnlineMakale