E- ISSN: 2822-4051
Congenital Cystic Adenomatoid Malformation Of The Lung: Prenatal and Postnatal Evaluation [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2014; 24(1): 63-67 | DOI: 10.5222/terh.2014.03557

Congenital Cystic Adenomatoid Malformation Of The Lung: Prenatal and Postnatal Evaluation

Güray Öncel1, Dilek Öncel2, Erkan Yılmaz1
1Şifa University, Izmir, Turkey
2Tepecik Research and Training Hospital, Izmir, Turkey

Congenital cystic adenomatoid malformation (CCAM) of lung is a rare congenital cystic lung lesion.. We report a case of CCAM (Stocker type 1) with a brief review of literature. The patient was diagnosed antenatally with fetal MR. As no other associated anomalies or fetal hydrops were observed, no intrauterine intervention was planned. The baby was born at 36 weeks of gestation with an Apgar score of 8 and O2 saturation was 92%. He had respiratory distress and tachypnea.The diagnosis was confirmed with CT examination. The patient was operated due to respiratory distress and the lesion was totally resected.

Keywords: Congenital cystic lung lesion, Cystic adenomatoid malformation, Postnatal diagnosis, Prenatal diagnosis

Akciğerin Konjenital Kistik Adenomatoid Malformasyonu: Prenatal ve Postnatal Değerlendirme

Güray Öncel1, Dilek Öncel2, Erkan Yılmaz1
1Şifa University, Izmir, Turkey
2Tepecik Research and Training Hospital, Izmir, Turkey

Akciğerin konjenital kistik adenomatoid malformasyonu (KKAM) ender görülen konjenital kistik bir akciğer lezyonudur. Bu yazıda bir KKAM (Stocker tip 1) olgusu literatür bilgileri eşliğinde sunulmaktadır. Olgu fetal MR ile antenatal tanı almıştır ve ek konjenital anomali veya hidrops saptanmadığından intrauterin girişim yapılmamıştır. 36 gebelik haftasında doğan olgunun Apgar skoru 8 ve O2 satürasyonu %92 olarak izlenmiştir. Solunum sıkıntısı ve takipne bulguları olan olgunun tanısı BT ile doğrulanmıştır. Olgu solunum sıkıntısı nedeniyle opere edilmiş ve lezyon tümüyle rezeke edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kistik adenomatoid malformasyon, Konjenital kistik akciğer lezyonu, Postnatal tanı, Prenatal tanı

Güray Öncel, Dilek Öncel, Erkan Yılmaz. Congenital Cystic Adenomatoid Malformation Of The Lung: Prenatal and Postnatal Evaluation. Tepecik Eğit Hast Derg. 2014; 24(1): 63-67
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale