E- ISSN: 2822-4051
A Case of Secondary Orbital Plasmacytoma Olgusu [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2009; 19(1): 39-42 | DOI: 10.5222/terh.2009.04058

A Case of Secondary Orbital Plasmacytoma Olgusu

Mustafa Emre Çakır1, ZUHAL Gürcan1, Birgül Yıldız1, İlgün Canbeyli1, Ümit Bayol2, Gülnur Görgün3
1Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göz Hastalıkları Kliniği, İzmir
2Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Laboratuvarı, İzmir
3Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi,1.Dahiliye Kliniği, İzmir

A 50 years old man presented with a growth mass in the right eye of two weeks duration. Biopsy of the mass followed by light microscopy was suggestive of plasmacytoma and the diagnosis was confırmed by immunohistochemical stains. Systemic work up was positive. The diagnosis of secondary orbital plasmacytoma was made. The patient received local radiotherapy and chemotherapy. As it is seldomly seen, a case of secondary orbital plasmacytoma presenting as an orbital mass is reported.

Keywords: Multiple myeloma, Orbital mass, Plasmacytoma

Seconder Orbital Plazmositom

Mustafa Emre Çakır1, ZUHAL Gürcan1, Birgül Yıldız1, İlgün Canbeyli1, Ümit Bayol2, Gülnur Görgün3
1Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göz Hastalıkları Kliniği, İzmir
2Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Laboratuvarı, İzmir
3Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi,1.Dahiliye Kliniği, İzmir

50 yaşında erkek hastaya sağ gözde iki hafta içinde oluşan kitle nedeniyle biyopsi uygulandı. Işık mikroskobi ve imundokukimyasal boyamada plasmositom tanısı kondu. Sistemik taramada multipl myelom tanısı doğrulandı. Olguya multipl myeloma bağlı gelişen orbital plasmositom tanısı kondu. Radyoterapi ve kemoterapi uygulandı. Orbital kitle şeklinde ortaya çıkan nadir bir sekonder orbital plazmositom olgusunu sunmak istedik.

Anahtar Kelimeler: Multipl miyelom, Orbital kitle, Plazmositom

Mustafa Emre Çakır, ZUHAL Gürcan, Birgül Yıldız, İlgün Canbeyli, Ümit Bayol, Gülnur Görgün. A Case of Secondary Orbital Plasmacytoma Olgusu. Tepecik Eğit Hast Derg. 2009; 19(1): 39-42
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale