Cytomegalovirus Infection-Mediated Necrotizing Enterocolitis in A Premature Infant [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2014; 24(2): 151-155 | DOI: 10.5222/terh.2014.04696  

Cytomegalovirus Infection-Mediated Necrotizing Enterocolitis in A Premature Infant

Öner Özdemir
Sakarya Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Çocuk İmünolojisi Ve Alerji Hastalıkları Bölümü

Gastrointestinal manifestations of congenital cytomegalovirus (CMV) infection in premature infants vary from diarrhea to necrotizing enterocolitis. A 35-week-old premature girl was born with intrauterine growth retardation and went thru
phototherapy owing to hyperbilirubinemia. She had thrombocytopenia resolved with intravenous immunoglobulin at the day 3 of life. In the laboratory investigation for ethiopathogenesis of organomegaly and thrombocytopenia, firstly anti-CMV-IgM and later blood CMV-PCR were found to be positive at the 5th day of life. Meanwhile, she failed to thrive and was occasionally having abdominal distention and vomiting. On the 32nd day of admission, vomiting attacks increased and she developed diarrhea. Abdominal X-ray showed dilatation and intramural air on the bowel walls. These findings on the whole suggested necrotizing enterocolitis, as a complication of congenital CMV infection, leading the patient’s death in a short term. This patient teaches us that rare but severe gastrointestinal complications such as necrotizing enterocolitis in a premature neonate might be mediated by congenital CMV infection.

Keywords: Necrotizing enterocolitis, cytomegalovirus; neonate.


Prematüre Bebekte Sitomegalovirus İnfeksiyonuyla Oluşan Nekrotizan Enterokolit

Öner Özdemir
Sakarya Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Çocuk İmünolojisi Ve Alerji Hastalıkları Bölümü

Konjenital sitomegalovirüs (CMV) İnfeksiyonunun prematüre bebeklerde gastrointestinal belirtileri hafif ishalden nekrotizan enterokolite kadar değişebilmektedir. Otuz beş haftalık prematüre kız hasta intrauterin büyüme kısıtlılığı ile doğup hiperbilirubinemi nedeniyle fototerapi aldı. Yaşamın üçüncü gününde beliren trombositopenisi intravenöz imunoglobulin ile
düzeldi. Beş günlükken organomegali ve trombositopeni etyolojisine yönelik incelemede anti-CMV-IgM antikoru ve sonra kan CMV-PCR pozitif saptandı. Hastamızın kilo alması yavaş, aralıklı kusması ve karın distansiyonu olmaktaydı. Otuz ikinci gününde ishal ve belirginleşen kusma atakları vardı. Ayakta direkt karın grafisinde barsak duvarlarında dilatasyon ve intramural hava görünümü mevcuttu. Bulgular gelişen nekrotizan enterokolitin konjenital CMV infeksiyonu komplikasyonu olduğunu düşündürdü ve hastanın kısa sürede ölümüne yol açtı. Olgumuz prematüre yenidoğanda nekrotizan enterokolitin CMV infeksiyonunun nadir fakat ağır bir gastrointestinal komplikasyonu olarak gelişebileceğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Nekrotizan enterokolit, sitomegalovirüs; yenidoğan.


Öner Özdemir. Cytomegalovirus Infection-Mediated Necrotizing Enterocolitis in A Premature Infant. Tepecik Eğit Hast Derg. 2014; 24(2): 151-155

Corresponding Author: Öner Özdemir, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (3 accesses)
 (879 downloaded)Copyright © 2021 The Journal of Tepecik Education and Research Hospital. All Rights Reserved.
Lookus & OnlineMakale